1. Uostalom, braæo, molimo vas i zaklinjemo u Gospodinu Isusu: primili ste od nas kako treba da živite da biste ugodili Bogu. Vi tako i živite pa sve više napredujete!

2. Ta znate koje smo vam zapovijedi dali u Gospodinu Isusu.

3. Doista, ovo je volja Božja: vaše posveæenje - da se uzdržavate od bludnosti,

4. da svatko od vas zna svoje tijelo posjedovati u svetosti i poštovanju,

5. a ne u pohotnoj strasti kao pogani koji ne poznaju Boga,

6. pa time ne prikraæivati i varati svoga brata. Jer Gospodin je osvetnik za sve to, kao što vam veæ rekosmo i posvjedoèismo.

7. Bog nas, doista, nije pozvao na neèistoæu, nego na svetost.

8. Prema tome, tko to odbacuje, ne odbacuje èovjeka nego Boga koji svoga Duha Svetoga udahnjuje u vas.

9. A o bratoljublju vam nije potrebno pisati. Ta i sami ste od Boga nauèili ljubiti jedni druge,

10. a to doista i èinite prema svoj braæi u cijeloj Makedoniji. Samo vas, braæo, potièemo da u tom još više uznapredujete

11. pa da se trsite mirno živjeti, svoje èiniti i raditi svojim rukama, kako smo vam zapovijedili,

12. te tako èasno živite prema onima vani i nikoga ne trebate.

13. Neæemo da budete u neznanju, braæo, o onima koji su usnuli, da ne tugujete kao drugi koji nemaju nade.

14. Doista, ako vjerujemo da je Isus umro i uskrsnuo, onda æe Bog i one koji usnuše u Isusu, privesti zajedno s njime.

15. Ovo vam uistinu velimo po rijeèi Gospodnjoj: mi živi, preostali za Dolazak Gospodnji, neæemo preteæi onih koji su usnuli.

16. Jer sam æe Gospodin - na zapovijed, na glas arkanðelov, na zov trublje Božje - siæi s neba. I najprije æe uskrsnuti mrtvi u Kristu,

17. a zatim æemo mi živi, preostali, zajedno s njima biti poneseni na oblacima u susret Gospodinu, u zrak. I tako æemo uvijek biti s Gospodinom.

18. Tješite se dakle uzajamno ovim rijeèima!Livros sugeridos


“Quanto maiores forem os dons, maior deve ser sua humildade, lembrando de que tudo lhe foi dado como empréstimo.” São Padre Pio de Pietrelcina

Newsletter

Receba as novidades, artigos e noticias deste portal.