1. Uostalom, braæo, molimo vas i zaklinjemo u Gospodinu Isusu: primili ste od nas kako treba da živite da biste ugodili Bogu. Vi tako i živite pa sve više napredujete!

2. Ta znate koje smo vam zapovijedi dali u Gospodinu Isusu.

3. Doista, ovo je volja Božja: vaše posveæenje - da se uzdržavate od bludnosti,

4. da svatko od vas zna svoje tijelo posjedovati u svetosti i poštovanju,

5. a ne u pohotnoj strasti kao pogani koji ne poznaju Boga,

6. pa time ne prikraæivati i varati svoga brata. Jer Gospodin je osvetnik za sve to, kao što vam veæ rekosmo i posvjedoèismo.

7. Bog nas, doista, nije pozvao na neèistoæu, nego na svetost.

8. Prema tome, tko to odbacuje, ne odbacuje èovjeka nego Boga koji svoga Duha Svetoga udahnjuje u vas.

9. A o bratoljublju vam nije potrebno pisati. Ta i sami ste od Boga nauèili ljubiti jedni druge,

10. a to doista i èinite prema svoj braæi u cijeloj Makedoniji. Samo vas, braæo, potièemo da u tom još više uznapredujete

11. pa da se trsite mirno živjeti, svoje èiniti i raditi svojim rukama, kako smo vam zapovijedili,

12. te tako èasno živite prema onima vani i nikoga ne trebate.

13. Neæemo da budete u neznanju, braæo, o onima koji su usnuli, da ne tugujete kao drugi koji nemaju nade.

14. Doista, ako vjerujemo da je Isus umro i uskrsnuo, onda æe Bog i one koji usnuše u Isusu, privesti zajedno s njime.

15. Ovo vam uistinu velimo po rijeèi Gospodnjoj: mi živi, preostali za Dolazak Gospodnji, neæemo preteæi onih koji su usnuli.

16. Jer sam æe Gospodin - na zapovijed, na glas arkanðelov, na zov trublje Božje - siæi s neba. I najprije æe uskrsnuti mrtvi u Kristu,

17. a zatim æemo mi živi, preostali, zajedno s njima biti poneseni na oblacima u susret Gospodinu, u zrak. I tako æemo uvijek biti s Gospodinom.

18. Tješite se dakle uzajamno ovim rijeèima!

“Quando a videira se separa da estaca que a sustenta, cai, e ao ficar na terra apodrece com todos os cachos que possui. Alerta, portanto, o demônio não dorme!” São Padre Pio de Pietrelcina