1. Mindenekelõtt arra kérlek, végezzetek imát, könyörgést, esedezést és hálaadást minden emberért, a királyokért

2. és az összes elöljárókért, hogy békés, nyugodt életet élhessünk, szentségben és tisztességben.

3. Ez jó és kedves üdvözítõ Istenünk szemében,

4. aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön és eljusson az igazság ismeretére.

5. Hiszen egy az Isten, egy a közvetítõ is Isten és ember között: az ember Krisztus Jézus,

6. aki váltságul adta magát mindenkiért és tanúságtételül a meghatározott idõben.

7. Ezért kaptam a küldetést, hogy hírnök és apostol legyek - igazat mondok, nem hazudom -, a pogányok tanítója hitre és igazságra.

8. Azt kívánom hát, hogy a férfiak mindenütt tiszta lélekkel emeljék imára kezüket, ne haragos és viszálykodó érzülettel.

9. Kívánom azt is, hogy az asszonyok tisztességes ruhát viseljenek, szemérmesen és szerényen ékesítsék magukat: ne bodorított hajjal, arannyal, gyöngyökkel és drága ruhával,

10. hanem mint istenfélõ asszonyokhoz illik, jótettekkel.

11. Az asszony csöndben, engedelmes lélekkel hallgassa a tanítást.

12. Nem engedem, hogy az asszony tanítson, sem azt, hogy a férfin uralkodjék, hanem maradjon csöndben.

13. A teremtésben is Ádám volt az elsõ, Éva utána következett;

14. Ádámot nem vezették félre, de az asszony hagyta, hogy félrevezessék, s bûnbe esett.

15. Azáltal üdvözül, hogy vállalja az anyaságot, kitart a hitben, a szeretetben, a szegénységben és a tisztességben.

“Você teme um homem,um pobre instrumento nas mãos de Deus, mas não teme a justiça divina?” São Padre Pio de Pietrelcina