1. Mindenekelõtt arra kérlek, végezzetek imát, könyörgést, esedezést és hálaadást minden emberért, a királyokért

2. és az összes elöljárókért, hogy békés, nyugodt életet élhessünk, szentségben és tisztességben.

3. Ez jó és kedves üdvözítõ Istenünk szemében,

4. aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön és eljusson az igazság ismeretére.

5. Hiszen egy az Isten, egy a közvetítõ is Isten és ember között: az ember Krisztus Jézus,

6. aki váltságul adta magát mindenkiért és tanúságtételül a meghatározott idõben.

7. Ezért kaptam a küldetést, hogy hírnök és apostol legyek - igazat mondok, nem hazudom -, a pogányok tanítója hitre és igazságra.

8. Azt kívánom hát, hogy a férfiak mindenütt tiszta lélekkel emeljék imára kezüket, ne haragos és viszálykodó érzülettel.

9. Kívánom azt is, hogy az asszonyok tisztességes ruhát viseljenek, szemérmesen és szerényen ékesítsék magukat: ne bodorított hajjal, arannyal, gyöngyökkel és drága ruhával,

10. hanem mint istenfélõ asszonyokhoz illik, jótettekkel.

11. Az asszony csöndben, engedelmes lélekkel hallgassa a tanítást.

12. Nem engedem, hogy az asszony tanítson, sem azt, hogy a férfin uralkodjék, hanem maradjon csöndben.

13. A teremtésben is Ádám volt az elsõ, Éva utána következett;

14. Ádámot nem vezették félre, de az asszony hagyta, hogy félrevezessék, s bûnbe esett.

15. Azáltal üdvözül, hogy vállalja az anyaságot, kitart a hitben, a szeretetben, a szegénységben és a tisztességben.

“Menosprezai vossas tentações e não vos demoreis nelas. Imaginai estar na presença de Jesus. O crucificado se lança em vossos braços e mora no vosso coração. Beijai-Lhe a chaga do lado, dizendo: ‘Aqui está minha esperança; a fonte viva da minha felicidade. Seguro-vos, ó Jesus, e não me aparto de vós, até que me tenhais posto a salvo’”. São Padre Pio de Pietrelcina