1. Ekkor az Úr felelt Jóbnak a viharból, és így szólt:

2. Világra szóló tervemet ki homályosítja el oly szavakkal, amelyekbõl hiányzik a tudás?

3. Nosza, övezd föl, mint a hõs, a derekadat! kérdezni szeretnélek, világosíts fel!

4. Mikor a földet alkottam, hol voltál? Mondd csak meg, ha egyszer oly nagy a bölcsességed!

5. Ki határozta meg méretét? Hisz tudod! És ki feszített ki rá mérõzsinórt?

6. Mibe eresztették sarokpilléreit, és a szegletkövét ki illesztette be,

7. amikor ujjongtak a hajnalcsillagok, s amikor lelkendeztek az Isten fiai?

8. Ki zárta el kettõs kapuval a tengert, amikor felszökellt az anyaölbõl,

9. s ruhául megalkottam neki a felhõket, és bepólyáztam a felhõk homályába,

10. amikor meghúztam a határvonalat számára, és gátat építettem, meg kettõs kapukat?

11. Mondtam neki: "Eddig jöhetsz, de tovább nem! Ezen a helyen törjön meg hullámaid gõgje!"

12. Adtál életedben parancsot reggelnek? Jelölted már ki hajnalpírnak helyét,

13. hogy zárja le szegélyként a földnek szélét, s a gonosztevõket kergesse el róla?

14. Olyan lesz, mint az agyag a pecsét alatt, s úgy elszínezõdik, mint egy ruhadarab.

15. A gonosztevõktõl megtagadják fényét, a már fölemelt kar két darabra törik.

16. El tudnál jutni a tenger forrásához, sétáltál-e már a tenger fenekén?

17. Mutatták már neked a halál kapuit, s láttad-e már az alvilág kapusát?

18. Fel tudod fogni a föld egész terjedelmét, valld csak meg õszintén, érted-e teljesen?

19. Melyik út visz oda, ahol a fény lakik, és a sötétségnek hol a lakóhelye,

20. hogy elkísérhetnéd õket otthonukba, s hazavezethetnéd õket a házukba?

21. Ezt te jól tudod mind, hisz akkor születtél, s nagy a te életed napjainak száma!

22. Voltál-e a hóval töltött tárolóknál, láttad-e valaha a jégesõ pajtáit,

23. miket fenntartottam szükség idejére, a harc és háború napjaira?

24. Melyik út visz oda, hol a fény osztódik, amikor szikrákat bocsát le a földre?

25. Ki hasított nyílást a záporesõnek, és ki nyitott utat a viharfelhõnek,

26. hogy oda is essék, ahol ember nincsen, s a pusztaságra, ahol nem lakik ember,

27. hogy így jóllakhasson vadon és sivatag, és a pusztaságban zöld növényt fakasszon?

28. Vajon van-e az esõnek apja, és a harmatcseppet ki hozhatja létre?

29. Kinek az ölébõl keletkezik a jég? Hát az égnek derét ki hozta világra?

30. A víz kõkeményre sûrûsödik össze, és összehúzódik a tenger felszíne.

31. A Fiastyúk szálait te fûzted össze, s a Kaszás bilincseit te lazítottad fel?

32. Te határoztad meg a hajnalcsillag keltét, s te vezeted a Medvét fiaival együtt?

33. Tudsz-e valamit a mennybolt törvényérõl, uralmát a földön te határozod meg?

34. És ha a felhõkig fölemeled hangod, szót fogadnak-e neked az áradó vizek?

35. Szavadra útnak indulnak-e a villámok, s mondják-e neked: "Nos, már itt is vagyunk!"?

36. Az íbiszbe vajon ki ad bölcsességet, s kinek köszönheti értelmét a kakas?

37. Ki olyan bölcs, hogy a felhõk számát tudná? És az ég tömlõit ki tudja megnyitni,

38. mikor szilárd röggé keményedik a föld, s keményen egymáshoz tapadnak a hantok?

39. Nõstényoroszlánnak te hajtod a zsákmányt? S az oroszlánkölykök éhét te csitítod,

40. amikor vackukon a földre lapulnak, és a bozótban fekve leskelõdnek?

41. Avagy a hollónak ki ad táplálékot, amikor fiai Istenhez kiáltanak, és felágaskodnak, mert nincs, mit egyenek?

“Ouço interiormente uma voz que constantemente me diz: Santifique-se e santifique!” São Padre Pio de Pietrelcina