1. Domnul i-a răspuns lui Iob din furtună şi a zis:

2. „Cine este cel care întunecă planul prin cuvinte fără sens?

3. Încinge-ţi coapsele ca un viteaz! Eu te voi întreba, iar tu mă vei face să ştiu.

4. Unde erai când am întemeiat pământul? Fă-mi cunoscut dacă ştii!

5. Cine a pus dimensiunile sale, ştii? Sau cine a întins peste el funia?

6. Pe ce sunt fixate temeliile sale sau cine i-a stabilit piatra unghiulară

7. când cântau împreună stelele de dimineaţă şi strigau de bucurie toţi fiii lui Dumnezeu?

8. Cine a închis marea cu porţi când, ţâşnind, a ieşit din pântece,

9. când i-am pus norul ca haină şi bezna, ca scutec?

10. Atunci i-am impus un hotar şi am pus legături şi porţi.

11. Şi am spus: «Până aici să vii, şi nu mai departe, şi aici să se oprească valurile tale semeţe!».

12. Din zilele tale, ai poruncit tu dimineţii şi ai făcut cunoscut amurgului locul său,

13. ca să apuce marginile pământului şi să-i scuture pe cei vinovaţi de pe el?

14. [Pământul] se transformă ca lutul sub pecete şi stă ca o haină.

15. Vinovaţilor le este refuzată lumina lor şi braţul înălţat este frânt.

16. Ai ajuns tu la izvoarele mării şi ai umblat să cercetezi abisul?

17. Ţi s-au descoperit ţie porţile morţii şi ai văzut porţile [locului] umbrei morţii?

18. Ai ajuns tu cu priceperea până la lăţimile pământului? Fă cunoscut dacă ştii toate acestea!

19. Care este drumul spre locuinţa luminii şi întunericul unde-şi are locul,

20. ca să le duci la hotarele lor şi să pricepi cărările casei lor?

21. Tu ştii, căci atunci erai născut şi numărul zilelor tale este mare.

22. Ai ajuns tu la vistieriile zăpezii şi ai văzut tu vistieriile grindinei,

23. pe care le ţin pentru timpul strâmtorării, pentru ziua bătăliei şi a luptei?

24. Care este calea pe care se împarte lumina şi cea pe care se împrăştie vântul din răsărit peste pământ?

25. Cine a săpat canalul pentru şuvoi şi calea pentru fulgerele tunetelor,

26. ca să plouă pe pământul fără oameni, în pustiul unde nu este niciun om;

27. ca să sature [ţinutul] devastat şi dezolat şi să facă să răsară şi să crească iarbă?

28. Este pentru ploaie un părinte? Cine dă naştere picăturilor de rouă?

29. Din al cui sân iese gheaţa şi cine dă naştere brumei din cer?

30. Apele devin ca piatra şi suprafaţa abisului se prinde [ca gheaţa].

31. Poţi tu să întăreşti legăturile Pleiadelor sau să deschizi corzile Orionului?

32. Faci tu să iasă constelaţiile la timpul lor şi călăuzeşti tu Ursa Mare cu aştrii ei?

33. Cunoşti tu legile cerurilor şi stabileşti tu rolul lor pe pământ?

34. Poţi tu să-ţi înalţi glasul până la nori ca să acoperi mulţimea de ape?

35. Poţi tu să trimiţi fulgere ca ele să meargă şi să-ţi spună: «Iată-ne!»?

36. Cine a stabilit în rărunchi înţelepciunea sau cine a dat cugetului pricepere?

37. Cine numără norii cu înţelepciune şi face să stea burdufurile cerului

38. când praful se topeşte în noroi şi brazdele se unesc?

39. Vânezi tu prada pentru leoaică şi satisfaci cu animale leii tineri

40. când stau ghemuiţi în vizuina lor, când stau la pândă în culcuş?

41. Cine stabileşte pentru corb proviziile când puii lui strigă către Dumnezeu, rătăcind fără hrană?

“É sempre necessário ir para a frente, nunca para trás, na vida espiritual. O barco que pára em vez de ir adiante é empurrado para trás pelo vento.” São Padre Pio de Pietrelcina