1. Ezért fogja el a szívem ijedelem, ezért dobog olyan hangosan a helyén.

2. Hallgassátok dörgõ hangját figyelemmel, a dübörgést, amely elõtör szájából!

3. Végigjáratja az egész ég alatt, villáma sugarát a föld határáig.

4. Amerre csak elhalad, hangosan zeng az ég, õ az, aki büszke hangjával mennydörög, s a villámait nem fogja vissza, amikor meghalljuk a hangját.

5. Isten engedi, hogy lássunk csodás, nagy dolgokat, nagy tetteket mûvel, amiket nem értünk.

6. Õ mondja a hónak: "Essél le a földre!" És az esõnek is: "Zúduljatok le rá!"

7. Rányomja pecsétjét minden emberkézre, hogy tetteit mindenki megtapasztalja.

8. Visszahúzódik a vad a rejtekhelyére, és a fekvõhelyén meghúzza magát.

9. A viharos szélvész kitör kamráiból, s az északi széllel hideg idõ tör be.

10. Isten lehelletére jég keletkezik, és megmerevedik a víz széles tükre.

11. Párás nedvessséggel tölti a felhõket, s a viharfellegek villámait szórják.

12. Akarata szerint mennek ide-oda, járásukat õ határozza meg. Mindent végbevisznek, amit csak parancsol, széltében-hosszában a földkerekségen.

13. Egyszer büntetésül küldi a föld népeinek, máskor meg jósága jeléül.

14. Figyelj ide és hallgass meg, Jób! Maradj csendben és nézd Isten csodáit!

15. Tudod-e, hogy Isten mint parancsol nekik, miként éri el, hogy felhõje fényt adjon?

16. Vagy érted tán, mint lebegnek felhõi, a mindentudó mester e csodás remekei?

17. Te, akinek már izzik a ruhád a hõségtõl, amikor a déli széltõl fülledt a föld,

18. te feszítetted ki vele az ég sátrát, feszesre, mint a tükör, amely acélból készült?

19. Okosíts fel minket, mit mondjunk hát neki...

20. Azt jelentsük talán: "Szólni akarok!"? S mondja-e valaki, hogy pusztulni akar?

21. Hisz nem lehet a nap fényét sem látni, amikor a felhõk mögött fényesedik. Lám, szélroham jön, s elkergeti õket,

22. észak felõl fényesség ragyog fel. Félelmetes ragyogás van az Isten körül,

23. sohasem érjük el mi a Mindenhatót. Hatalma s igaza mérhetetlenül nagy, az igazság teljességét nem ferdíti el.

24. Ezért kell Õt félniük az embereknek. Tiszteljék mind, akikben van értelem!

“Cuide de estar sempre em estado de graça.” São Padre Pio de Pietrelcina