1. Erre Jób válaszolt és így szólt:

2. Panaszom még ma is keserûen hangzik, súlyosan ránehezül keze sóhajomra.

3. Ó, legalább tudnám, merre találok rá, hogyan juthatnék el a trónusa elé!

4. Magam képviselném elõtte ügyemet, s bizonyítékokkal volna tele a szám.

5. Legalább megtudnám, mit válaszol, és amit mond, azt elfogadnám.

6. Egész hatalmával perelne velem? Nem! De legalább meghallgatna.

7. Igaz ember szállna vele perbe, a magam perében gyõzelmet aratnék.

8. Ha keletre nézek, akkor nincsen ott, s ha nyugatra megyek, arra sem látom.

9. Akkor sem látom, ha északon keresem, s ha délre fordulok, nem látom ott sem.

10. De hisz ismeri mind az útjaimat, és ha próbára tesz, aranynak minõsít.

11. Lépésrõl lépésre követte a lábam, megtartottam útját, nem tértem el tõle.

12. Nem távolodtam el ajka parancsától, szájának szózatát keblemben õriztem.

13. Amit határoz, ki tud azon változtatni? Keresztülvisz mindent, amit csak akar.

14. Így a sorsomat is beteljesíti. Sok efféle dolgot forgat elméjében,

15. azért rettegek úgy a színe elõtt. Ha csak rágondolok, máris megborzadok.

16. Isten volt, ki hagyta szívem elcsüggedni, félelemmel töltött el a Mindenható.

17. Mert elrejt elõle a sötétség, elõlem meg homály fedi el a jelenlétét.

“Nas tribulações é necessário ter fé em Deus.” São Padre Pio de Pietrelcina