1. Zborovoði. Po napjevu "Tijesci". Psalam. Davidov.

2. Jahve, Gospode naš, divno je ime tvoje po svoj zemlji, velièanstvom nebo natkriljuješ!

3. U ustima djece i dojenèadi hvalu si spremio protiv neprijatelja, da postidiš mrzitelja, zlotvora.

4. Gledam ti nebesa, djelo prstiju tvojih, mjesec i zvijezde što ih uèvrsti -

5. pa što je èovjek da ga se spominješ, sin èovjeèji te ga pohodiš?

6. Ti ga uèini malo manjim od Boga, slavom i sjajem njega okruni.

7. Vlast mu dade nad djelima ruku svojih, njemu pod noge sve podloži:

8. ovce i svakolika goveda, i zvijeri poljske k tome,

9. ptice nebeske i ribe morske, i što god prolazi stazama morskim.

10. Jahve, Gospode naš, divno je ime tvoje po svoj zemlji!

“Menosprezai vossas tentações e não vos demoreis nelas. Imaginai estar na presença de Jesus. O crucificado se lança em vossos braços e mora no vosso coração. Beijai-Lhe a chaga do lado, dizendo: ‘Aqui está minha esperança; a fonte viva da minha felicidade. Seguro-vos, ó Jesus, e não me aparto de vós, até que me tenhais posto a salvo’”. São Padre Pio de Pietrelcina