1. Ljubite pravednost, vi suci zemaljski, pravednim mislima mislite o Gospodinu i tražite ga u jednostavnosti srca.

2. Jer njega nalaze koji ga ne iskušavaju i otkriva se onima koji mu ne uskraæuju svoju vjeru.

3. A podmukle misli otuðuju od Boga i iskušavana Svemoæ posramljuje bezumnike.

4. Jer mudrost ne ulazi u dušu opaku i ne nastanjuje se u tijelu grijehu podložnu.

5. Jer sveti duh pouke bježi od prijevare i uklanja se od misli bezumnih i uzmièe kad se nepravda pojavi.

6. Jer mudrost je duh èovjekoljubiv, ali hulniku neæe oprostiti njegovih rijeèi, jer Bog pronièe bubrege njegove, istinski mu srce nadzire i sluša njegove rijeèi.

7. Doista duh Gospodnji ispunja svemir, i on, koji drži sve, zna i sve što se govori.

8. Zato ne ostaje skriven tko nepravedno govori niti æe ga mimoiæi osvetnièka pravda.

9. Jer se namisli bezbožnikove toèno ispituju i glas rijeèi njegovih ide sve do Gospoda da se kazne bezakonja njegova.

10. Jer postoji uho ljubomorno koje èuje sve i ne izmièe mu ni glasak najtišeg gunðanja.

11. Èuvajte se isprazna gunðanja i èuvajte jezik od opakih rijeèi, jer i najtajnija rijeè nije bez uèinka, a lažljiva usta ubijaju dušu.

12. Ne trèite za smræu stranputicama života svojeg i ne navlaèite na se propast djelima ruku svojih.

13. Jer Bog nije stvorio smrt niti se raduje propasti živih.

14. Veæ je sve stvorio da sve opstane, i spasonosni su stvorovi svijeta, i u njima nema smrtonosna otrova. I Podzemlje ne vlada zemljom,

15. jer pravednost je besmrtna.

16. Ali bezbožnici dozivaju smrt i rukama i rijeèju i za njom ginu smatrajuæi je prijateljem i s njome ugovor sklapaju, dostojni da joj pripadaju.


“Para mim, Deus está sempre fixo na minha mente e estampado no meu coração.” São Padre Pio de Pietrelcina