1. Davidov. K tebi, o Jahve, vapijem, hridino moja, ne ogluši se na me: da neuslišan ne postanem kao oni koji u grob silaze.

2. Èuj moje zazivanje dok tebi vapijem, dok ruke uzdižem svetomu Hramu tvojem.

3. Ne uzmi me s bezbožnicima i s onima koji èine bezakonje, koji govore slatko s bližnjima a u srcu im je pakost.

4. Daj im po djelima njihovim i po zloæi njihovih nedjela! Po djelu ruku njihovih plati im, uzvrati im po njihovoj zasluzi!

5. Jer ne mare za èine Jahvine ni za djelo ruku njegovih: nek' ih obori i više ne podigne!

6. Blagoslovljen Jahve što usliša zazivanje moje! Jahve mi je zaklon, on štit je moj.

7. U njega se srce moje pouzdalo i pomoæ mi doðe; zato mi klièe srce i pjesmom njega slavim.

8. Jahve je jakost narodu svome, tvrðava spasa svom pomazaniku.

9. Spasi narod svoj i blagoslovi svoju baštinu, pasi ih i nosi ih dovijeka!

“O Senhor sempre orienta e chama; mas não se quer segui-lo e responder-lhe, pois só se vê os próprios interesses. Às vezes, pelo fato de se ouvir sempre a Sua voz, ninguém mais se apercebe dela; mas o Senhor ilumina e chama. São os homens que se colocam na posição de não conseguir mais escutar.” São Padre Pio de Pietrelcina