1. Psalam. Asafov. Bog ustaje u skupštini "bogova", usred "bogova" sud održava.

2. "Dokle æete sudit' krivo, iæ' na ruku bezbožnima?

3. Štitite slaba i sirotu, vratite pravicu jadniku i siromahu!

4. Izbavite potlaèenog i ubogog: istrgnite ga iz ruku bezbožnih!"

5. Ne shvaæaju nit' razumiju, po mraku hodaju: poljuljani su svi temelji zemlje.

6. Rekoh doduše: "Vi ste bogovi i svi ste sinovi Višnjega!

7. Ali æete k'o svi ljudi umrijeti, past æete kao svatko od velikih!"

8. Ustani, Bože, i sudi zemlju, jer si s pravom gospodar svih naroda.

“Dirás tu o mais belo dos credos quando houver noite em redor de ti, na hora do sacrifício, na dor, no supremo esforço duma vontade inquebrantável para o bem. Este credo é como um relâmpago que rasga a escuridão de teu espírito e no seu brilho te eleva a Deus”. São Padre Pio de Pietrelcina