19. καὶ ἐγένετο ἑσπέρα καὶ ἐγένετο πρωί ἡμέρα τετάρτη

“É loucura fixar o olhar no que rapidamente passa”. São Padre Pio de Pietrelcina