19. καὶ ἐγένετο ἑσπέρα καὶ ἐγένετο πρωί ἡμέρα τετάρτη
A firmeza de todo o edifício depende da fundação e do teto! São Padre Pio de Pietrelcina