1. Most ezt az intelmet intézem hozzátok, papok!

2. Ha nem hallgatjátok meg, és nem szívlelitek meg, s nem dicsõítitek meg nevemet - mondja a Seregek Ura -, akkor átkot küldök rátok, és átokká változtatom áldásaitokat. Sõt már átokká is változtattam, mert senki sincs köztetek, aki ezeket szívére venné.

3. Nos, eltöröm karotokat, arcotokba szórom a szemetet, ünnepeitek szemetjét, és benneteket is kiszórlak vele együtt.

4. Akkor megtudjátok, hogy én küldtem nektek ezt az üzenetet, hogy megszûnjék Lévivel kötött szövetségem - mondja a Seregek Ura.

5. Szövetségben voltam vele: ez élet volt és béke - de így adtam neki; félelem és rettegés - félt engem, és tisztelte a nevemet.

6. Igaz tanítás volt a szájában, ajkán nem volt semmi hamisság. Velem járt, békében és egyenes lélekkel, és sokakat eltérített a gonoszságtól.

7. A pap ajkának kell ugyanis a tudást õriznie, és az õ szájából várják a tanítást, mert a Seregek Urának követe.

8. Ti azonban letértetek az útról, sõt sokakat félrevezettetek a tanítással. Ti bontottátok fel Lévi szövetségét - mondja a Seregek Ura.

9. Én ezért megvetetté és alávalóvá tettelek benneteket az egész nép elõtt, mert nem jártatok útjaimon, hanem a tanításban tekintettel voltatok az emberek személyére.

10. Vajon nem egy atyánk van-e mindannyiunknak? Vajon nem ugyanaz az Isten teremtett-e minket? Miért viselkedünk akkor egymással szemben áruló módon, megsértve atyáink szövetségét?

11. Áruló módon viselkedett Júda: szégyenletes dolgot vittek végbe [Izraelben és] Jeruzsálemben. Júda ugyanis megszentségtelenítette az Úr kedves szentélyét: idegen isten leányát vette feleségül.

12. Azt az embert, aki így járt el, irtsa ki az Úr Jákob sátrai közül, és azok közül, akik áldozatot hoznak a Seregek Urának.

13. S egy másik dolog, amit elkövettetek: Könnyeitekkel árasztjátok el az Úr oltárát, sírással és jajgatással, amiért nem tekintek többé az áldozatra, és semmit sem fogadok kedvesen a kezetekbõl.

14. S azt kérdezitek: "Miért?" Azért, mert az Úr a tanú közötted és ifjúkori feleséged között, akihez hûtlen lettél, noha õ volt a társad, a szövetséggel elkötelezett feleséged.

15. Nemde egy élete van annak, aki testbõl és lélekbõl áll? És mi a vágya ennek az egynek? Az, hogy utódai legyenek az Isten által. Tartsátok hát tiszteletben életeteket, és ne légy hûtlen ifjúkori feleségedhez.

16. Mert gyûlölöm a válást - mondja az Úr, Izrael Istene -, és azt, hogy igazságtalansággal borítsa el az ember a ruháját - mondja a Seregek Ura. Tartsátok hát tiszteletben az életeteket, és ne kövessétek el ezt a hûtlenséget!

17. Terhére vagytok az Úrnak szavaitokkal. Azt kérdezitek: "Mivel vagyunk terhére?" Azzal, hogy ezt mondjátok: Jó az Úr színe elõtt mind, aki gonoszságot mûvel, mert az ilyenekben telik kedve. Vagy pedig: Hol van hát az igazság Istene?

“A divina bondade não só não rejeita as almas arrependidas, como também vai em busca das almas teimosas”. São Padre Pio de Pietrelcina