1. Mindenható Urunk, Izrael Istene, szorongatott lélek és gyötrõdõ szív kiált hozzád!

2. Hallgass meg, Urunk, és légy irgalmas! Vétkeztünk színed elõtt.

3. Te örökké uralkodol, mi meg elvesszünk örökre?

4. Mindenható Urunk, Izrael Istene, hallgasd meg Izrael halálra szántjainak és azok fiainak a könyörgését, akik vétkeztek ellened, akik nem hallgattak Uruk, Istenük szavára; ezért szakadtak ránk a csapások.

5. Ne gondolj többé atyáink bûneire; ebben az órában gondolj inkább saját kezedre és nevedre.

6. Igen, Urunk, te vagy a mi Istenünk, s mi dicsõítünk téged, Urunk!

7. Te oltottad szívünkbe félelmedet, hogy segítségül hívjuk a nevedet. Dicsõítünk téged számkivetésünkben, hiszen eltávolítottuk szívünkbõl atyáink minden gonoszságát, amellyel vétkeztek színed elõtt.

8. Nézd, mi még ma is abban a fogságban vagyunk, amelybe szétszórtál bennünket, hogy iszonyat, átok és büntetés legyünk atyáink minden bûne miatt, akik eltávolodtak az Úrtól, a mi Istenünktõl.

9. Halld meg, Izrael, az élet törvényét, figyeljetek, hogy szert tegyetek a tudásra!

10. Izrael, miért vagy ellenséged országában, miért? Megöregedsz idegen földön?

11. Beszennyezed magad halottakkal, s azok közé számítanak, akik leszállnak az alvilágba?

12. Elhagytad a bölcsesség forrását!

13. Ha az Úr útjain jártál volna, akkor otthon laknál, békében mindörökké.

14. Tanuld meg, hol van a tudomány, hol az erõ, hol az értelem, s akkor megtudod azt is, hol a maradandóság és az élet, hol a szem ragyogása és a béke.

15. De ki fedezte föl a helyét és ki hatolt el kincseihez?

16. Hol vannak a népek vezetõi, és azok, akik a föld állatai fölött uralkodtak?

17. Azok, akik az ég madaraival játszottak, azok, akik gyûjtötték az aranyat és az ezüstöt, amelyben az emberek bizakodnak, vagyis azok, akiknek a gazdagsága határtalan volt?

18. Azok, akik annyi gonddal dolgozták meg az ezüstöt, hogy munkájuk felülmúlta a képzeletet?

19. Eltûntek, leszálltak a holtak országába, helyükre mások léptek.

20. Fiatalabbak látták meg a napvilágot, és laktak a földön, de õk sem találták meg a tudás útját,

21. nem fogják fel ösvényeit. Fiaik sem tették magukévá, hanem távol maradtak útjától.

22. Semmit sem ismertek fel belõle Kánaánban, és nem értették meg Temánban.

23. Sem Hágár fiai, akik itt lent keresik az értelmet, sem Midián és Temán kereskedõi, ezek a mesemondók és tudni vágyók sem ismerték fel a bölcsesség útját, nem találták meg ösvényeit.

24. Ó, Izrael, milyen nagy az Isten hajléka, milyen messze terjed a birtoka:

25. nagy és határtalan, magas és mérhetetlen!

26. Itt születtek az óriások, a régi kor hírességei, a daliás és harcos emberek.

27. De Isten nem választotta ki õket, nem mutatta meg nekik a tudás útját.

28. Elvesztek, mert nem volt tudományuk, elvesztek esztelenségük miatt.

29. Ki száll fel az égbe, hogy megragadja, és lehozza a felhõkbõl?

30. Ki kel át a tengeren, hogy fölfedezze és idehozza tiszta aranynak?

31. Senki sem találta meg az útját, nem fogta fel ösvényeit.

32. De ismerte az, aki mindent tud, õ átvizsgálta értelmével; õ, aki mindörökre megalkotta a földet, és betöltötte élõlényekkel;

33. õ, aki küldi a fényt, és az eljön, de ha visszahívja, az remegve engedelmeskedik.

34. A csillagok vidáman ragyognak helyükön,

35. de ha õ szólítja õket, azt felelik: "Itt vagyunk!" Vidáman csillognak alkotójuk elõtt:

36. Õ a mi Istenünk, senki sem hasonlít hozzá!

37. Õ felkutatta a tudás minden útját, s átadta Jákobnak, a szolgájának, és Izraelnek, akit szeretett.

38. Így jelent meg a földön és társalgott az emberekkel.

“Nossa Senhora recebeu pela inefável bondade de Jesus a força de suportar até o fim as provações do seu amor. Que você também possa encontrar a força de perseverar com o Senhor até o Calvário!” São Padre Pio de Pietrelcina