Gefunden 79 Ergebnisse für: tüzet

 • S ha Isten a felhõknek megparancsolja, hogy vonuljanak végig a földön, teljesítik a parancsot. S ha a tüzet leküldik felülrõl, hogy perzselje föl a hegyeket és az erdõket, megteszi, amit parancsolnak neki. (Báruk könyve 6, 61)

 • Akkor ezt a parancsot adta a fehér ruhába öltözött embernek: "Végy tüzet a kerubok közt levõ kerekek közül!" Erre az odament és megállt a kerék mellett. (Ezekiel könyve 10, 6)

 • Mondd a Negeb erdejének: Halld az Úr szavát! Ezt mondja az Úr, az Isten: Nézd, tüzet gyújtok benned, s az megemészt minden zöldellõ és minden száraz fát. Az emésztõ tüzet nem lehet megfékezni, úgyhogy minden képmás elég benne déltõl északig. (Ezekiel könyve 21, 3)

 • Amint összegyûjtik az olvasztókemencébe az ezüstöt, rezet, vasat, ólmot, ónt, és tüzet gyújtanak alá, hogy megolvassza az egészet, ugyanúgy én is összegyûjtelek benneteket haragomban és indulatomban, és megolvasztalak titeket. (Ezekiel könyve 22, 20)

 • Hordj össze sok fát, gyújtsd meg a tüzet, fõzd meg a húst, fõjön meg teljesen, és a csontok emésztõdjenek meg! (Ezekiel könyve 24, 10)

 • Tömérdek vétkeddel és becstelen kereskedéseddel meggyaláztad szentélyeidet. Tüzet támasztottam benned, hadd emésszen meg. Hamuvá teszlek a földön mindenki szeme láttára. (Ezekiel könyve 28, 18)

 • Aztán pestissel és vérontással ítéletet tartok fölöttük, záporesõt és jégesõt, tüzet és ként zúdítok rá és csapataira, meg a tömérdek népre, amely vele van. (Ezekiel könyve 38, 22)

 • Tüzet bocsátok Magógra és a biztonságban élõ szigetlakókra, akkor megtudják, hogy én vagyok az Úr. (Ezekiel könyve 39, 6)

 • Az Úr angyala pedig leszállt a kemencébe Azarjához és társaihoz, és kiverte a tüzet a lángoló kemencébõl. (Dániel könyve 3, 49)

 • Felhevültek mindnyájan, tüzesek, mint a kemence, amelynek tüzét nem szítja már a pék a dagasztástól a megkelésig. (Ozeás könyve 7, 4)

 • Izrael megfeledkezett alkotójáról és palotákat épített; Júda sok erõs várost emelt. Nos, tüzet bocsátok városaira, amely megemészti a palotákat is. (Ozeás könyve 8, 14)

 • Égen és földön jeleket mutatok, vért és tüzet, füstoszlopokat. (Joel könyve 3, 3)


“Combata vigorosamente, se está interessado em obter o prêmio destinado às almas fortes.” São Padre Pio de Pietrelcina