Gefunden 658 Ergebnisse für: szerint

 • Azután ajánljon fel az Úrnak jóvátételi áldozatul egy hibátlan kost a nyájból; ezt becsüljék fel a papnak lefizetett érték szerint mint jóvátételi áldozatot. (Leviták könyve 5, 25)

 • Majd odavitte az égõáldozatot, és azt is az elõírás szerint mutatta be. (Leviták könyve 9, 16)

 • De ha szegény, és hiányzanak az anyagi lehetõségei, akkor csak egy bárányt hozzon jóvátételi áldozatul, s azt mutassák be a felajánlás szertartása szerint, s úgy végezzék el az emberen az engesztelés szertartását. Csak egy tized olajjal kevert lisztlángot hozzon ételáldozatul, meg egy pint olajat, (Leviták könyve 14, 21)

 • Az én parancsaim szerint járjatok el, és az én törvényeimet tartsátok meg, s azok szerint éljetek. Én vagyok az Úr, a ti Istenetek. (Leviták könyve 18, 4)

 • Ne légy igazságtalan az ítélkezésben. Ne kedvezz a gyengének, és ne engedd, hogy a hatalmas elszédítsen: igazság szerint ítélkezz embertársad fölött. (Leviták könyve 19, 15)

 • Ezek az Úr ünnepei, amelyeken össze kell hívnotok Izrael fiait. A szent összejövetel alkalmával áldozatot kell bemutatni az Úrnak: égõáldozatot, ételáldozatot, közösségi áldozatot és italáldozatot, mindegyik napnak a saját szertartása szerint, (Leviták könyve 23, 37)

 • Õrizet alatt tartották, hogy majd az Úr utasítása szerint ítélkezzenek fölötte. (Leviták könyve 24, 12)

 • A jubileumi esztendõ óta eltelt évek száma szerint vásárolj népedbõl valótól. Õ meg a termés éveinek száma szerint határozza meg az eladási árat. (Leviták könyve 25, 15)

 • Nem bánhatsz vele kényed-kedved szerint, hanem féld Istenedet. (Leviták könyve 25, 43)

 • és magatok után örökségül hagyhatjátok õket gyermekeitekre, hogy örök jogon az övéik legyenek. Õk lehetnek a rabszolgáitok, de testvéreitek fölött, Izrael fiai fölött nem rendelkezhettek kényetek-kedvetek szerint. (Leviták könyve 25, 46)

 • A megvásárlójával való egyezkedésben számba kell venni az eladástól a jubileumi évig terjedõ éveket, a kiváltási árat az évek száma szerint kell megállapítani, s napjait úgy kell elszámolni, mint a béresét. (Leviták könyve 25, 50)

 • Ha csak kevés esztendõ van hátra a jubileumi évig, akkor ezek száma szerint kell kiváltásának az árát megállapítani, (Leviták könyve 25, 52)


“A cada vitória sobre o pecado corresponde um grau de glória eterna”. São Padre Pio de Pietrelcina