Gefunden 8 Ergebnisse für: szándékomat

  • Ezt mondja az Úr: Damaszkusznak három, sõt négy bûne miatt nem változtatom meg szándékomat. Mivel Gileádot vasvesszõvel zúzták szét, (Ámosz könyve 1, 3)

  • Ezt mondja az Úr: Gázának három, sõt négy bûne miatt nem változtatom meg szándékomat. Mivel az egész lakosságot elhurcolták, hogy kiszolgáltassák Edomnak, (Ámosz könyve 1, 6)

  • Ezt mondja az Úr: Tírusznak három, sõt négy bûne miatt nem változtatom meg szándékomat. Mivel az egész lakosságot foglyul ejtve kiszolgáltatta Edomnak, és nem emlékezett meg a testvéri szövetségrõl, (Ámosz könyve 1, 9)

  • Ezt mondja az Úr: Edomnak három, sõt négy bûne miatt nem változtatom meg szándékomat. Mivel testvérét karddal üldözte, és megtagadta tõle az irgalmat, továbbra is haragot táplált iránta, és mindvégig kitartott a gyûlöletben, (Ámosz könyve 1, 11)

  • Ezt mondja az Úr: Ammon fiainak három, sõt négy bûne miatt nem változtatom meg szándékomat. Mivel kettévágta a gileádi várandós asszonyokat, hogy kiterjessze határait, (Ámosz könyve 1, 13)

  • Ezt mondja az Úr: Moábnak három, sõt négy bûne miatt nem változtatom meg szándékomat. Mivel szénné égette Edom királyának csontjait, (Ámosz könyve 2, 1)

  • Ezt mondja az Úr: Júdának három, sõt négy bûne miatt nem változtatom meg szándékomat. Mivel elvetették az Úr törvényét, s nem tartották meg a parancsait; mivel tévútra vezették õket hazug isteneik, akiknek már atyáik is a nyomukba szegõdtek, (Ámosz könyve 2, 4)

  • Ezt mondja az Úr: Izraelnek három, sõt négy bûne miatt nem változtatom meg szándékomat. Eladják az igazat ezüstért, a szegényt meg egy pár saruért; (Ámosz könyve 2, 6)


“Sejam como pequenas abelhas espirituais, que levam para sua colméia apenas mel e cera. Que, por meio de sua conversa, sua casa seja repleta de docilidade, paz, concórdia, humildade e piedade!” São Padre Pio de Pietrelcina