Gefunden 301 Ergebnisse für: Város

 • Kalachot és Rezent, Ninive és Kalach között. (Ez a nagy város.) (Teremtés könyve 10, 12)

 • Az Úr tehát szétszórta õket onnét az egész földön, s abba kellett hagyniuk a város építését. (Teremtés könyve 11, 8)

 • A két angyal este ért Szodomába, amikor Lót éppen a város kapujánál ült. Mikor Lót meglátta õket, felállt, eléjük ment, földig hajolt elõttük, (Teremtés könyve 19, 1)

 • Még nem tértek nyugovóra, amikor a város férfiai, fiatalok és öregek, az egész nép az utolsó férfiig körülvették a házat. (Teremtés könyve 19, 4)

 • Nézd, ott az a város elég közel van ahhoz, hogy oda meneküljek, s elég kicsi is. Ott szeretnék meghúzódni - ugyanis elég kicsi -, hogy életben maradhassak." (Teremtés könyve 19, 20)

 • Efron éppen a hetiták között ült. A hetita Efron válaszolt Ábrahámnak az összes hetita jelenlétében, aki eljött a város kapujához: (Teremtés könyve 23, 10)

 • az összes hetita jelenlétében, aki a város kapujához jött, átment Ábrahám birtokába. (Teremtés könyve 23, 18)

 • A város elõtt ütötte fel sátortáborát. A darab földet, ahol táborát felállította, száz pénzegységért megvásárolta Szichem atyjának, Hámornak a fiaitól. (Teremtés könyve 33, 19)

 • Hámor és fia, Szichem a város kapujához mentek és így beszéltek a város férfiaihoz: (Teremtés könyve 34, 20)

 • De ha a visszaváltásra az év leteltéig nem kerül sor, akkor a város falain belül levõ ház a vevõ és utódai tulajdona lesz, minden jog kizárásával. Még a jubileumkor sem lehet visszaváltani. (Leviták könyve 25, 30)

 • Azok a városokhoz tartozó legelõk, amelyeket Lévi fiainak kell adnotok, a város falain kívül ezer könyöknyire legyenek körös-körül. (Számok könyve 35, 4)

 • A városon kívül a keleti oldalon 2000 könyöknyit mérjetek, ugyanígy a déli oldalon is 2000 könyöknyit, a nyugati oldalon is 2000 könyöknyit és az északi oldalon is 2000 könyöknyit, úgy, hogy maga a város közepén maradjon. Ez legyen az õ legelõjük a városok körül. (Számok könyve 35, 5)


“Como Jesus, preparemo-nos a duas ascensões: uma ao Calvário e outra ao Céu. A ascensão ao Calvário, se não for alegre, deve ao menos ser resignada!” São Padre Pio de Pietrelcina