Gefunden 249 Ergebnisse für: Nézd

 • És Ábrám így folytatta: "Nézd, nem adtál nekem utódot, így szolgám lesz az örökösöm." (Teremtés könyve 15, 3)

 • Sárai így szólt Ábrámhoz: "Nézd, az Úr nem adott nekem gyermeket. Menj be szolgálómhoz, általa talán gyermekhez jutok." Ábrám megfogadta Sárai tanácsát. (Teremtés könyve 16, 2)

 • Aztán még így szólt: "Nézd, fogantál és fiút fogsz szülni. Nevezd majd Izmaelnek, mert Isten meghallgatott szükségedben. (Teremtés könyve 16, 11)

 • "Nézd, ez az én szövetségem veled. Te népek sokaságának atyja leszel. (Teremtés könyve 17, 4)

 • De Izmaelt illetõen is meghallgatlak. Nézd, megáldom, termékennyé teszem és szerfölött megsokasítom. Tizenkét fejedelmet fog nemzeni és nagy néppé teszem. (Teremtés könyve 17, 20)

 • Nézd, ott az a város elég közel van ahhoz, hogy oda meneküljek, s elég kicsi is. Ott szeretnék meghúzódni - ugyanis elég kicsi -, hogy életben maradhassak." (Teremtés könyve 19, 20)

 • Másnap az idõsebb azt mondta a fiatalabbnak: "Nézd, a múlt éjjel én háltam apámmal, részegítsük meg ezen az éjszakán is borral, azután menj és feküdj mellé, hogy apánktól utódunk legyen." (Teremtés könyve 19, 34)

 • Abimelek még hozzáfûzte: "Nézd, földem nyitva áll elõtted, lakjál ott, ahol neked tetszik." (Teremtés könyve 20, 15)

 • Nézd, én a kútnál állok, és az emberek leányai kijönnek a városból vizet meríteni. (Teremtés könyve 24, 13)

 • Nézd, én a kútnál állok. A lány, aki kijön vizet meríteni és akinek azt mondom: Hadd igyam egy kis vizet a korsódból, (Teremtés könyve 24, 43)

 • Nézd, Rebekka rendelkezésedre áll: vedd és menj! (Teremtés könyve 24, 51)

 • Izsák e szavakkal felelt: "Nézd, úrrá tettem fölötted és minden testvérét szolgául adtam neki. Elláttam búzával és borral. Mit tehetek még érted, fiam?" (Teremtés könyve 27, 37)


“Para que se preocupar com o caminho pelo qual Jesus quer que você chegue à pátria celeste – pelo deserto ou pelo campo – quando tanto por um como por outro se chegará da mesma forma à beatitude eterna?” São Padre Pio de Pietrelcina