Gefunden 744 Ergebnisse für: Jézus

 • Nyomban megnyílt a szemük. Jézus pedig rájuk parancsolt: "Vigyázzatok, ne tudja meg senki!" (Máté evangéliuma 9, 30)

 • Jézus bejárt minden várost és falut, tanított a zsinagógákban, hirdette országa örömhírét, és gyógyított minden betegséget, minden gyengeséget. (Máté evangéliuma 9, 35)

 • Ezt a tizenkettõt küldte Jézus, megparancsolva nekik: "A pogányokhoz vivõ utakra ne térjetek rá, s a szamariaiak városaiba ne menjetek be! (Máté evangéliuma 10, 5)

 • Amikor Jézus befejezte a tizenkét apostol oktatását, továbbment, hogy tanítson, prédikáljon a városaikban. (Máté evangéliuma 11, 1)

 • Közben János a börtönben hallott Jézus tetteirõl. Elküldte tanítványait, hogy kérdezzék meg: (Máté evangéliuma 11, 2)

 • Jézus így válaszolt és mondta: "Menjetek, s adjátok tudtul Jánosnak, amit hallotok és láttok: (Máté evangéliuma 11, 4)

 • Amikor azok elmentek, Jézus Jánosról kezdett beszélni a tömegnek: "Mit mentetek ki látni a pusztába? Széltõl hajladozó nádat? (Máté evangéliuma 11, 7)

 • Abban az idõben Jézus ezeket mondta: "Dicsõítelek, Atyám, ég és föld Ura, hogy az okosak és a bölcsek elõl elrejtetted ezeket és a kicsinyeknek kinyilatkoztattad. (Máté evangéliuma 11, 25)

 • Amikor Jézus ezt megtudta, elment onnét. Sokan utána mentek, s õ mindnyájukat meggyógyította, (Máté evangéliuma 12, 15)

 • Jézus belelátott gondolataikba és így szólt hozzájuk: "Minden önmagával meghasonlott ország elnéptelenedik, minden önmagával meghasonlott város vagy ház elpusztul. (Máté evangéliuma 12, 25)

 • Egyik nap Jézus kiment a házból és leült a tó partján. (Máté evangéliuma 13, 1)

 • Ezeket mind példabeszédekben mondta el Jézus a népnek, s példabeszéd nélkül nem szólt hozzájuk. (Máté evangéliuma 13, 34)


“Resigna-te a ser neste momento uma pequena abelha. E enquanto esperas ser uma grande abelha, ágil, hábil, capaz de fabricar bom mel, humilha-te com muito amor perante Deus e os homens, pois Deus fala aos que se mantêm diante dele humildemente”. São Padre Pio de Pietrelcina