Gefunden 280 Ergebnisse für: Gonosz

 • Erre ezt mondta: "Úgy legyen veletek az Úr, ahogy gyermekeitekkel együtt elbocsátlak benneteket! Ismerjétek be gonosz szándékotokat. (Kivonulás könyve 10, 10)

 • "Ezek közül az emberek közül, ebbõl a gonosz nemzedékbõl nem látja meg egyetlenegy sem azt a szép földet, amelyet atyáitoknak esküvel ígértem! (Második Törvénykönyv 1, 35)

 • Az ilyen prófétának vagy álomlátónak pedig meg kell halnia, mert lázadást hirdet az Úr, a te Istened ellen, aki kihozott Egyiptom földjérõl és kiszabadított a szolgaság házából, s le akar téríteni arról az útról, amelyen az Úrnak, a te Istenednek a parancsára járnod kell. Irtsd ki, ami gonosz, körödbõl! (Második Törvénykönyv 13, 6)

 • Ügyelj, nehogy gonosz gondolat támadjon szívedben. Itt a hetedik esztendõ, a haladék éve! S nehogy barátságtalanul nézz szegény testvéredre, s ne adj neki semmit. Különben az Úrhoz kiált ellened és súlyos bûn nehezedik rád. (Második Törvénykönyv 15, 9)

 • Elõször a tanúk emeljék föl megkövezésre a kezüket, aztán az egész nép. Irtsd ki, ami gonosz, körödbõl! (Második Törvénykönyv 17, 7)

 • azt tegyétek vele, amit õ akart embertársával tenni. Irtsd ki, ami gonosz, körödbõl! (Második Törvénykönyv 19, 19)

 • Erre a város férfiai kövezzék agyon. Irtsd ki, ami gonosz, körödbõl! S tudja meg a dolgot egész Izrael, és féljen. (Második Törvénykönyv 21, 21)

 • vezessék a fiatalasszonyt az apai ház kapuja elé, s városának férfiai kövezzék agyon, mivel apja házában erkölcstelenséget ûzve gyalázatos dolgot mûvelt Izraelben. Irtsd ki, ami gonosz, körödbõl! (Második Törvénykönyv 22, 21)

 • Ha rajtakapnak valamely férfit, hogy férjes asszonnyal hál, mindketten haljanak meg, a férfi is, aki együtt hált az asszonnyal, meg az asszony is. Irtsd ki, ami gonosz, Izraelbõl! (Második Törvénykönyv 22, 22)

 • vezessétek mind a kettõjüket a város kapujához és kövezzétek õket agyon: a lányt amiatt, hogy bent a városban nem kiáltott segítségért, a férfit, mivel meggyalázta embertársa feleségét. Irtsd ki, ami gonosz, körödbõl. (Második Törvénykönyv 22, 24)

 • Ha valakit rajtakapnak, hogy testvérei, Izrael fiai közül valakit elrabol, kihasznál és elad, az illetõ rabló haljon meg. Irtsd ki, ami gonosz, körödbõl! (Második Törvénykönyv 24, 7)

 • Az Úr átkot, romlást és balszerencsét küld rád kezed minden munkájában, bármibe fogsz, míg hamarosan el nem pusztulsz, s meg nem semmisülsz gonosz tetteid miatt, amelyekkel elfordultál tõlem. (Második Törvénykönyv 28, 20)


“Submeter-se não significa ser escravo, mas ser livre para receber santos conselhos.” São Padre Pio de Pietrelcina