Gefunden 1552 Ergebnisse für: Akkor

 • Óriások éltek akkor a földön (és késõbb is), amikor az Isten fiai az emberek lányaival összeházasodtak, és ezek gyermekeket szültek nekik; ezek a régi idõk híres hõsei. (Teremtés könyve 6, 4)

 • Mert még hét nap, és akkor negyven nap és negyven éjjel esõt bocsátok a földre, s eltörlök a föld színérõl minden lényt, amit alkottam." (Teremtés könyve 7, 4)

 • akkor megemlékezem szövetségemrõl, ami fennáll köztem és köztetek, meg minden élõlény és test között. A víz nem válik többé vízözönné, hogy minden lényt elpusztítson. (Teremtés könyve 9, 15)

 • Akkor Szem és Jáfet fogták a felöltõt, mindketten a vállukra terítették, háttal bementek és betakarták apjuk meztelenségét. Arcukat elfordították, így nem látták apjuk meztelenségét. (Teremtés könyve 9, 23)

 • Noé egész életkora 950 esztendõt tett ki, akkor halt meg. (Teremtés könyve 9, 29)

 • Akkor az Úr leszállt, hogy megnézze a várost és a tornyot, amelyet az emberek építettek. (Teremtés könyve 11, 5)

 • Akkor az Úr megjelent Ábrámnak és így szólt hozzá: "Ezt a földet utódaidnak adom." Erre õ oltárt épített ott az Úrnak, aki megjelent neki. (Teremtés könyve 12, 7)

 • Vita támadt Ábrám nyájának pásztorai és Lót nyájának pásztorai között. (A vidéken akkor kánaániták és periziták laktak.) (Teremtés könyve 13, 7)

 • Olyanná teszem utódaidat, mint a föld homokját. Ha az ember megszámlálhatná a föld homokját, akkor megszámlálhatná utódaidat is. (Teremtés könyve 13, 16)

 • Akkor rablómadarak szálltak a testekre, de Ábrám elûzte õket. (Teremtés könyve 15, 11)

 • De én megítélem azt a népet is, amelynek szolgálniuk kell. Akkor javakban bõvelkedve vonulnak ki onnan. (Teremtés könyve 15, 14)

 • Akkor Ábrahám fogta fiát, Izmaelt, s minden szolgáját, aki a házában született s akit pénzen vásárolt, mindenkit, aki a férfinemhez tartozott Ábrahám házában, s még aznap körülmetélte elõbõrüket, ahogy Isten megparancsolta. (Teremtés könyve 17, 23)


“Devemos odiar os nossos pecados, visto que o amor ao Senhor significa paz”. São Padre Pio de Pietrelcina