Gefunden 111 Ergebnisse für: Úrban

 • Hárán meghalt, atyjának, Terachnak életében, hazájában, a kaldeai Úrban. (Teremtés könyve 11, 28)

 • Izrael fiai tanúi voltak a nagy tettnek, amelyet az Úr az egyiptomiakon véghezvitt. A népet félelem töltötte el az Úr színe elõtt, de bízott az Úrban és Mózesben, az õ szolgájában. (Kivonulás könyve 14, 31)

 • Mégsem volt bizalmatok az Úrban, a ti Istenetekben, (Második Törvénykönyv 1, 32)

 • Hát nem közénk és közétek, Ruben fiai és Gád fiai közé húzta-e határul a Jordánt az Úr? Nincs részetek az Úrban! Így fiaitok lennének az oka annak, hogy fiaink nem félik többé az Urat. (Józsue könyve 22, 25)

 • csak bizonyságul köztünk és köztetek és utánunk utódaink között, hogy az Urat szolgáljuk elõtte bemutatott égõáldozatainkkal, véres áldozatainkkal és színe elõtt bemutatott közösségi áldozatainkkal. Akkor nem mondhatják fiaitok egy nap a mieinknek: Nincs részetek az Úrban! (Józsue könyve 22, 27)

 • Akkor Hanna így imádkozott: "Szívem ujjong az Úrban, erõvel tölt el Istenem. Szám nagyra nyílt ellenségeim ellen, mert örülhetek segítségednek. (Sámuel I. könyve 2, 1)

 • Még beszélt hozzájuk, amikor lám, már oda is ért a király, és azt mondta: "Lásd, mekkora bajt hozott ránk az Úr! Hát hogy bizakodjunk tovább az Úrban?" (Királyok II. könyve 6, 33)

 • De nem hallgattak rá, hanem még nyakasabbnak bizonyultak, mint atyáik voltak, akik nem hittek az Úrban, az õ Istenükben. (Királyok II. könyve 17, 14)

 • Ha ellenben azt felelitek: Az Úrban, a mi Istenünkben bizakodunk, (azt kérdezem): nem õ az, akinek a magaslati helyeit és oltárait Hiszkija lerombolta, megparancsolván Júdának és Jeruzsálemnek: itt imádkozzatok, Jeruzsálemben, ez elõtt az oltár elõtt? (Királyok II. könyve 18, 22)

 • Így maradtak alul abban az idõben Izrael fiai, ellenben Júda fiai erõsebbnek bizonyultak, mert az Úrban, atyáik Istenében bíztak. (Krónikák II. könyve 13, 18)

 • Abban az idõben Hanáni látóember fölkereste Azát, Júda királyát, és azt mondta neki: "Mivel Arám királyára támaszkodtál és nem bíztál az Úrban, a te Istenedben, azért menekült meg Arám királyának serege a kezedbõl. (Krónikák II. könyve 16, 7)

 • Kora reggel föl is keltek, és kivonultak Tekoa pusztájába. Elindulás elõtt Jehosafát eléjük állt, és így szólt: "Hallgassatok rám, Júda és Jeruzsálem lakói! Bízzatok az Úrban, a ti Istenetekben, és akkor életben maradtok. Higgyetek prófétáinak és boldogultok." (Krónikák II. könyve 20, 20)


“Há alegrias tão sublimes e dores tão profundas que não se consegue exprimir com palavras. O silêncio é o último recurso da alma, quando ela está inefavelmente feliz ou extremamente oprimida!” São Padre Pio de Pietrelcina