Gefunden 311 Ergebnisse für: zemlja

 • Jer zemlja koja se napije kiše što na nju èesto pada i raða raslinjem korisnim onima za koje se i obraðuje, prima blagoslov od Boga; (Poslanica Hebrejima 6, 7)

 • Zatim se ponovno pomoli te nebo dade kišu i zemlja iznese urod svoj. (Jakovljeva poslanica 5, 18)

 • Ta oni naumice zaboravljaju da nebesa bijahu odavna i da zemlja na Božju rijeè posta iz vode i po vodi. (Druga Petrova poslanica 3, 5)

 • A sadašnja nebesa i zemlja istom su rijeèju pohranjena za oganj i èuvaju se za Dan suda i propasti bezbožnih ljudi. (Druga Petrova poslanica 3, 7)

 • Kao tat æe doæi Dan Gospodnji u koji æe nebesa trijeskom uminuti, poèela se, užarena, raspasti, a zemlja i djela na njoj razotkriti. (Druga Petrova poslanica 3, 10)

 • Ali zemlja priteèe u pomoæ Ženi: otvori usta i popi rijeku što je Zmaj pusti iz usta. (Otkrivenje 12, 16)

 • Jedna joj glava bijaše kao na smrt zaklana, ali joj se smrtna rana zalijeèila. Sva se zemlja, zaèuðena, zanijela za Zvijeri (Otkrivenje 13, 3)

 • I onaj što sjedi na oblaku baci srp na zemlju i zemlja bi požnjevena. (Otkrivenje 14, 16)

 • Nakon toga vidjeh: jedan drugi anðeo silazi s neba s moæi velikom! Sva se zemlja zasvijetlila od njegova sjaja. (Otkrivenje 18, 1)

 • I vidjeh veliko bijelo prijestolje i Onoga što sjede na nj: pred licem njegovim pobježe zemlja i nebo; ni mjesta im se više ne naðe. (Otkrivenje 20, 11)

 • I vidjeh novo nebo i novu zemlju jer - prvo nebo i prva zemlja uminu; ni mora više nema. (Otkrivenje 21, 1)


“Quanto maiores forem os dons, maior deve ser sua humildade, lembrando de que tudo lhe foi dado como empréstimo.” São Padre Pio de Pietrelcina