Gefunden 331 Ergebnisse für: svu

 • Ipak, voda je izvirala iz zemlje i natapala svu površinu zemaljsku. (Knjiga Postanka 2, 6)
 • Drugoj je rijeci ime Gihon, a optjeèe svu zemlju Kuš. (Knjiga Postanka 2, 13)

 • Ali golubica ne naðe uporišta nogama te se vrati k njemu u korablju, jer voda još pokrivaše svu površinu; on pruži ruku, uhvati golubicu te je unese k sebi u korablju. (Knjiga Postanka 8, 9)

 • Abram uze sa sobom svoju ženu Saraju, svoga bratiæa Lota, svu imovinu što su je namakli i svu èeljad koju su stekli u Haranu te svi poðu u zemlju kanaansku. Kad su stigli u Kanaan, (Knjiga Postanka 12, 5)

 • Lot podiže oèi i vidje kako je dobro posvuda natapana sva Jordanska dolina, kao kakav vrt Jahvin, kao zemlja egipatska prema Soaru. - Bilo je to prije nego što je Jahve uništio Sodomu i Gomoru. - (Knjiga Postanka 13, 10)

 • Lot izabere za se svu Jordansku dolinu i ode na istok. Tako se odijele jedan od drugoga. (Knjiga Postanka 13, 11)

 • jer svu zemlju što je možeš vidjeti dat æu tebi i tvome potomstvu zauvijek. (Knjiga Postanka 13, 15)
 • Pobjednici pokupe sve blago po Sodomi i Gomori i svu hranu pa odu. (Knjiga Postanka 14, 11)

 • Tebi i tvome potomstvu poslije tebe dajem zemlju u kojoj boraviš kao pridošlica - svu zemlju kanaansku - u vjekovni posjed; a ja æu biti njihov Bog." (Knjiga Postanka 17, 8)

 • i uništi one gradove i svu onu ravnicu, sve žitelje gradske i sve raslinstvo na zemlji. (Knjiga Postanka 19, 25)

 • Izak odgovori Ezavu: "Njega sam veæ postavio za tvoga gospodara; njemu sam svu njegovu braæu predao za sluge; žitom sam ga i vinom opskrbio. A što sad za te mogu uèiniti, sine moj?" (Knjiga Postanka 27, 37)

 • opljaèkaju sva njihova dobra, a svu im djecu i žene - sve što je bilo po kuæama - odvedu u roblje. (Knjiga Postanka 34, 29)
“O temor e a confiança devem dar as mãos e proceder como irmãos. Se nos damos conta de que temos muito temor devemos recorrer à confiança. Se confiamos excessivamente devemos ter um pouco de temor”. São Padre Pio de Pietrelcina