Gefunden 88 Ergebnisse für: Gospodnji

 • Savršeni su puti Gospodnji, i rijeè je Jahvina ognjem kušana. on je štit svima, samo on, koji se k njemu utjeèu. (Druga knjiga o Samuelu 22, 31)
 • I bi poslan Rafael, anðeo Gospodnji, da ih oboje izlijeèi: da skine bijele mrlje s Tobita i vid mu vrati; a Saru, kæer Raguelovu, da dade za ženu Tobiji, sinu Tobitovu, te da okuje pakosnog zloduha Asmodeja: jer je ona Tobiji bila namijenjena. U isto vrijeme Tobit se vrati u svoju kuæu, a Sara, kæi Raguelova, siðe iz gornje sobe. (Tobija 3, 17)

 • Onda oni ustadoše, ali ga više ne vidješe. Hvalili su velika i èudesna djela Božja i pripovijedali kako im se ukazao anðeo Gospodnji. (Tobija 12, 21)

 • Preseli se u Mediju, sinko, jer znam da æe se sve dogoditi s Ninivom što je o njoj nagovijestio prorok Jona: bit æe razrušena, a u Mediji bit æe mir za neko vrijeme; naša braæa koja se još nalaze u domovini bit æe razasuta daleko od lijepe zemlje, Jeruzalem æe opustjeti, a Dom Gospodnji koji se nalazi u njemu izgorjet æe i bit æe pust za neko vrijeme. (Tobija 14, 4)

 • A potom je rekao èovjeku: Strah Gospodnji - eto što je mudrost; 'Zla se kloni' - to ti je razumnost." (Knjiga o Jobu 28, 28)

 • Savršeni su puti Gospodnji, i rijeè je Božja ognjem kušana. On, samo on, štit je svima koji se k njemu utjeèu. (Psalmi 18, 31)

 • Poèetak mudrosti strah Gospodnji! $ŠIN Mudro èine koji ga poštuju. $TAU Slava njegova ostaje dovijeka! (Psalmi 111, 10)
 • Strah je Gospodnji poèetak spoznaje, ali ludi preziru mudrost i pouku. (Mudre izreke 1, 7)

 • tada æeš shvatiti strah Gospodnji i naæi æeš Božje znanje. (Mudre izreke 2, 5)

 • Strah Gospodnji mržnja je na zlo. Oholost, samodostatnost, put zloæe i usta puna laži - to ja mrzim. (Mudre izreke 8, 13)

 • Gospodnji strah poèetak je mudrosti, a razboritost je spoznaja Presvetog. (Mudre izreke 9, 10)

 • Gospodnji blagoslov obogaæuje i ne prati ga nikakva muka. (Mudre izreke 10, 22)
“Caminhe com alegria e com o coração o mais sincero e aberto que puder. E quando não conseguir manter esta santa alegria, ao menos não perca nunca o valor e a confiança em Deus.” São Padre Pio de Pietrelcina