1. Kamo je otišao dragi tvoj, o najljepša meðu ženama? Kuda je zamakao dragi tvoj, da ga tražimo s tobom?

2. Dragi je moj sišao u svoj vrt k lijehama mirisnog bilja da pase po vrtovima i da bere ljiljane.

3. Ja pripadam dragome svome, dragi moj pripada meni, on pase meðu ljiljanima.

4. Lijepa si, prijateljice moja, kao Tirsa, krasna si kao Jeruzalem, strašna kao vojska pod zastavama.

5. Odvrati oèi svoje od mene jer me zbunjuju. Kosa je tvoja kao stado koza koje silaze s Gileada.

6. Zubi su ti kao stado ovaca ostriženih kada s kupanja dolaze: idu dvije i dvije kao blizanke i nijedna nije osamljena.

7. Kao kriške mogranja tvoji su obrazi pod koprenom tvojom.

8. Ima šezdeset kraljica, osamdeset inoèa, a djevojaka ni broja se ne zna.

9. Ali je samo jedna golubica moja, savršena moja, jedina u majke, izabrana u roditeljke svoje. Vidjele su je djevojke i nazvale je blaženom, a kraljice i inoèe hvale su joj izrekle.

10. Tko je ova koja dolazi kao što zora sviæe, lijepa kao mjesec, sjajna kao sunce, strašna kao vojska pod zastavama?

11. Siðoh kroz nasade oraha da vidim mladice u dolinama, da pogledam pupaju li vinogradi, cvatu li mogranji.

12. Ne znam kako, tek želja moja pope me na kola naroda mog kneževskog.

“Os talentos de que fala o Evangelho são os cinco sentidos, a inteligência e a vontade. Quem tem mais talentos, tem maior dever de usá-los para o bem dos outros.” São Padre Pio de Pietrelcina