11. Nikakva žrtva prinosnica koju budeš prinosio Jahvi neka ne bude prireðivana s kvasom, jer ne smiješ u kad sažigati ni kvasa ni meda kao žrtvu paljenicu.
“Invoquemos sempre o auxílio de Nossa Senhora.” São Padre Pio de Pietrelcina