35. onda onaj èija je kuæa neka doðe sveæeniku i kaže: 'Èini mi se da je moja kuæa zaražena gubom.'
“É loucura fixar o olhar no que rapidamente passa”. São Padre Pio de Pietrelcina