27. A onda neka od ulja što mu je na dlanu lijeve ruke obavi škropljenje sedam puta prstom svoje desne ruke pred Jahvom.
“Onde há mais sacrifício, há mais generosidade.” São Padre Pio de Pietrelcina