1. Bolje i ne imati djece a posjedovati krepost, jer je spomen njezin besmrtan, i Bog i ljudi je cijene.

2. Kad je nazoèna, oponašaju je, kad je odsutna, priželjkuju je; okrunjena vjeèno slavlje slavi, jer je pobijedila u borbama bez ljage.

3. A mnogobrojno potomstvo bezbožnika nije ni za što; izdanci se neèisti duboko ne korijene i nemaju èvrsta temelja.

4. Jer ako se naèas i razgranaju, slabo ukorijenjeni, na vjetru se zaljuljaju, išèupa ih sila vihora,

5. i grane što tek su izbile polomi i plod im je beskoristan, nezreo za jelo i nije ni za što.

6. Jer djeca roðena iz nezakonita spavanja svjedoèe na sudu o zlu roditelja.

7. A pravednik, ako i umre prijevremeno, naæi æe mir.

8. Jer duljina dana ne èini starost èasnom niti se ona mjeri brojem godina.

9. Veæ razboritost - to su sjedine ljudske, i krepostan život - zrela starost.

10. I jer je ugaðao Bogu, On ga je zavolio, i jer je živio meðu grešnicima, On ga je uzeo k sebi.

11. Uzdignut je da zloæa ne bi izopaèila njegov razbor ili da mu himba ne zavede duše.

12. Jer blještavilo opaèine zasjenjuje dobro i vihor požude izopaèuje dobru dušu.

13. Stekavši savršenstvo u malo vremena, dugo je živio;

14. i jer mu je duša bila draga Gospodu, On ga je hitro izbavio od zloæe oko njega. Svjetina sve to vidi, ali ne shvaæa; njima i ne pada na um

15. da milost i milosrðe pripadaju izabranicima Gospodnjim i zaštita njegovim svetima.

16. A pravednik koji umire osuðuje žive bezbožnike i prijevremeno dokonèana mladost produženu starost opakih.

17. Svjetina vidi kraj mudraèev, ali ne shvaæa što je Gospod s njim naumio ili zašto ga je uzeo u zaštitu.

18. Oni gledaju i preziru, ali æe se i njima Gospod podsmijevati.

19. Ubrzo æe oni biti trupla prezrena i ruglo meðu mrtvima dovijeka, jer æe ih Gospod strmoglaviti bez glasa, otrgnut æe ih od temelja njihova, sasvim ih opustošiti; na mukama æe oni biti i spomen æe im propasti.

20. Puni straha doæi æe na obraèun grijeha, i bezakonja njihova u lice æe ih optuživati.

“Um dia você verá surgir o infalível triunfo da justiça Divina sobre a injustiça humana”. São Padre Pio de Pietrelcina