Encontrados 67 resultados para: znamo

 • A ponijeli smo i drugog novca da kupimo hrane. Mi ne znamo tko nam je stavio novac u naše vreæe." (Knjiga Postanka 43, 22)
 • "Zato æemo sa sobom potjerati i svoja stada. Ni papak neæe ostati ovdje. Od njih nam valja izabrati za žrtvovanje Jahvi, Bogu našemu, a ne znamo, dok onamo ne stignemo, što moramo Jahvi prinijeti." (Knjiga Izlaska 10, 26)

 • A narod, videæi gdje Mojsije dugo ne silazi s brda, okupi se oko Arona pa mu rekne: "Ustaj! Napravi nam boga, pa neka on pred nama ide! Ne znamo što se dogodi s tim èovjekom Mojsijem koji nas izvede iz zemlje egipatske." (Knjiga Izlaska 32, 1)

 • Rekoše mi: 'Napravi nam boga pa neka pred nama ide! Ne znamo što se dogodi s tim èovjekom Mojsijem koji nas izbavi iz zemlje egipatske.' (Knjiga Izlaska 32, 23)

 • "Upitaj Boga", kazaše mu, "da znamo hoæe li nam uspjeti put koji smo poduzeli." (Knjiga o sucima 18, 5)

 • Oni rekoše: "Ne znamo! Kazuj nam!" On im reèe: "Govorio mi je tako i tako i rekao mi: 'Ovako veli Jahve: Pomazao sam te za kralja nad Izraelom.'" (Druga knjiga o kraljevima 9, 12)

 • O Bože naš, zar im neæeš suditi? Jer u nas nema sile prema tome velikom mnoštvu koje dolazi na nas niti mi znamo što da radimo, nego su nam oèi uprte u te." (Druga knjiga Ljetopisa 20, 12)
 • Ali mi ne znamo drugoga Boga do njega, pa se stoga nadamo da neæe napustiti ni nas ni ikoga od našeg plemena. (Judita 8, 20)

 • Od juèer mi smo i ništa ne znamo, poput sjene su na zemlji nam dani. (Knjiga o Jobu 8, 9)

 • Što ti znadeš, a da i mi ne znamo, što ti razumiješ, a da to ne shvaæamo? (Knjiga o Jobu 15, 9)

 • Sad, kad to znamo, bit æe nam drago ako nam pišete o vašem blagostanju. (Prva knjiga o Makabejcima 12, 22)

 • Ako i sagriješismo, tvoji smo! Priznajemo tvoju vlast i neæemo griješiti kad znamo da smo tvoji. (Knjiga Mudrosti 15, 2)
“Mesmo quando perdemos a consciência deste mundo, quando parecemos já mortos, Deus nos dá ainda uma chance de entender o que é realmente o pecado, antes de nos julgar. E se entendemos corretamente, como podemos não nos arrepender?” São Padre Pio de Pietrelcina