Encontrados 51 resultados para: zdesna

 • I kada doðoše na mjesto zvano Lubanja, ondje razapeše njega i te zloèince, jednoga zdesna, drugoga slijeva. (Evanðelje po Luki 23, 33)

 • David doista za nj kaže: Gospodin mi je svagda pred oèima jer mi je zdesna da ne posrnem. (Djela apostolska 2, 25)

 • Ta David nije bio uznesen na nebesa, a veli: Reèe Gospodin Gospodinu mojemu: 'Sjedi mi zdesna' (Djela apostolska 2, 34)

 • Ali on, pun Duha Svetoga, uprije pogled u nebo i ugleda slavu Božju i Isusa gdje stoji zdesna Bogu (Djela apostolska 7, 55)

 • pa reèe: "Evo vidim nebesa otvorena i Sina Èovjeèjega gdje stoji zdesna Bogu." (Djela apostolska 7, 56)

 • Tko æe osuditi? Krist Isus umrije, štoviše i uskrsnu, on je i zdesna Bogu - on se baš zauzima za nas! (Poslanica Rimljanima 8, 34)

 • u rijeèi istinitoj, u snazi Božjoj; oružjem pravde zdesna i slijeva; (Druga poslanica Korinæanima 6, 7)

 • koju na djelu pokaza u Kristu, kad ga uskrisi od mrtvih i posjede sebi zdesna na nebesima (Poslanica Efežanima 1, 20)

 • Ako ste suuskrsli s Kristom, tražite što je gore, gdje Krist sjedi zdesna Bogu! (Poslanica Kološanima 3, 1)

 • On, koji je odsjaj Slave i otisak Biæa njegova te sve nosi snagom rijeèi svoje, pošto oèisti grijehe, sjede zdesna Velièanstvu u visinama; (Poslanica Hebrejima 1, 3)

 • Za koga pak od anðela ikad reèe: Sjedi mi zdesna dok ne položim neprijatelje tvoje za podnožje nogama tvojim! (Poslanica Hebrejima 1, 13)

 • A glavno u ovom izlaganju jest: takva imamo Velikog sveæenika koji sjede zdesna prijestolja Velièanstva na nebesima (Poslanica Hebrejima 8, 1)


“Quanto maiores forem os dons, maior deve ser sua humildade, lembrando de que tudo lhe foi dado como empréstimo.” São Padre Pio de Pietrelcina