Encontrados 51 resultados para: zdesna

 • Gospodin ti je zdesna, on æe oboriti kraljeve u dan gnjeva svojega. (Psalmi 110, 5)

 • Ne meæi ga kraj sebe, da te ne istisne i zauzme tvoje mjesto. Ne posaðuj ga zdesna sebi: on æe nastojati da ti preotme sjedište, i na kraju æeš shvatiti moje rijeèi i pokajat' se zbog moje opomene. (Knjiga Sirahova 12, 12)

 • [19a] Proždire zdesna, i opet je gladan; guta slijeva, i opet sit nije: (Izaija 9, 19)

 • I u sva èetiri bijaše lice èovjeèje; u sva èetiri zdesna lice lavlje; u sva èetiri slijeva lice volujsko; i lice orlovsko u sva èetiri. (Ezekiel 1, 10)

 • Samarija, sestra tvoja starija, sa svojim kæerima tebi slijeva stoji; Sodoma, tvoja mlaða sestra, sa kæerima svojim zdesna ti stoji. (Ezekiel 16, 46)

 • Potom mi pokaza Jošuu, velikog sveæenika, koji stajaše pred anðelom Jahvinim, i Satana, koji mu stajaše zdesna da ga tuži. (Zaharija 3, 1)

 • Dvije su masline kraj njega, jedna njemu zdesna, druga slijeva." (Zaharija 4, 3)

 • U onaj dan uèinit æu da plemena Judina budu kao žeravnica užarena na drvlju, kao baklja upaljena na snoplju: i proždirat æe zdesna i slijeva sve narode uokolo. A Jeruzalem æe i dalje stajati na svome mjestu." (Zaharija 12, 6)

 • A on æe joj: "Što želiš?" Kaže mu: "Reci da ova moja dva sina u tvome kraljevstvu sjednu uza te, jedan tebi zdesna, drugi slijeva." (Evanðelje po Mateju 20, 21)

 • A on im reèe: "Èašu æete moju doduše piti, ali sjesti meni zdesna ili slijeva - to nisam ja vlastan dati, to je onih kojima je pripravio moj Otac." (Evanðelje po Mateju 20, 23)

 • Reèe Gospod Gospodinu mojemu: 'Sjedi mi zdesna dok ne položim neprijatelje tvoje za podnožje nogama tvojim?' (Evanðelje po Mateju 22, 44)

 • Postavit æe ovce sebi zdesna, a jarce slijeva." (Evanðelje po Mateju 25, 33)


“As almas não são oferecidas como dom; compram-se. Vós ignorais quanto custaram a Jesus. É sempre com a mesma moeda que é preciso pagá-las”. São Padre Pio de Pietrelcina