Encontrados 1481 resultados para: pred

 • Nakon toga vidjeh: eno velikoga mnoštva, što ga nitko ne mogaše izbrojiti, iz svakoga naroda, i plemena, i puka, i jezika! Stoje pred prijestoljem i pred Jaganjcem odjeveni u bijele haljine; palme im u rukama. (Otkrivenje 7, 9)

 • I svi anðeli, što stajahu uokolo prijestolja i starješina i èetiriju biæa, padoše pred prijestoljem nièice, na svoja lica, (Otkrivenje 7, 11)

 • Zato su pred prijestoljem Božjim i služe mu dan i noæ u hramu njegovu, i Onaj koji sjedi na prijestolju razapet æe Šator svoj nad njima. (Otkrivenje 7, 15)

 • I vidjeh: sedmorici anðela što stoje pred Bogom dano je sedam trubalja. (Otkrivenje 8, 2)

 • I drugi jedan anðeo pristupi i sa zlatnom kadionicom stane na žrtvenik. I dano mu je mnogo kada da ga s molitvama svih svetih prinese na zlatni žrtvenik pred prijestoljem. (Otkrivenje 8, 3)

 • I vinu se dim kadni s molitvama svetih iz ruke anðelove pred lice Božje. (Otkrivenje 8, 4)

 • Šesti anðeo zatrubi. I zaèujem neki glas iz rogova zlatnoga žrtvenika pred Bogom. (Otkrivenje 9, 13)

 • Oni su dvije masline i dva svijeænjaka što stoje pred Gospodarom zemlje. (Otkrivenje 11, 4)

 • Tada dvadeset i èetiri starješine, što pred Bogom sjedoše na prijestolja, (Otkrivenje 11, 16)

 • a rep mu povlaèi treæinu zvijezda nebeskih - i obori ih na zemlju. Zmaj stade pred Ženu koja imaše roditi da joj, èim rodi, proždre Dijete. (Otkrivenje 12, 4)

 • I zaèujem glas na nebu silan: "Sada nasta spasenje i snaga i kraljevstvo Boga našega i vlast Pomazanika njegova! Jer zbaèen je tužitelj braæe naše koji ih je dan i noæ optuživao pred Bogom našim. (Otkrivenje 12, 10)

 • Pjevali su pjesmu novu pred prijestoljem i pred èetiri biæa i pred starješinama. Nitko ne mogaše nauèiti te pjesme doli one sto èetrdeset i èetiri tisuæe - otkupljeni sa zemlje. (Otkrivenje 14, 3)


“Que Jesus o aperte sempre mais ao Seu divino coração. Que Ele o alivie no sofrimento e lhe dê o abraço final no Paraíso.” São Padre Pio de Pietrelcina