Encontrados 85 resultados para: ostaje

 • Napisah vama, djeco, jer upoznaste Oca. Napisah vama, oci, jer upoznaste onoga koji je od poèetka. Napisah vama, mladiæi, jer ste jaki i rijeè Božja u vama ostaje i pobijedili ste Zloga. (Prva Ivanova poslanica 2, 14)

 • Svijet prolazi i požuda njegova, a tko èini volju Božju, ostaje dovijeka. (Prva Ivanova poslanica 2, 17)

 • A vi - Pomazanje koje primiste od njega u vama ostaje i ne treba da vas itko pouèava. Nego njegovo vas Pomazanje uèi o svemu, a istinito je i nije laž, pa kao što vas je ono nauèilo, ostanite u Njemu. (Prva Ivanova poslanica 2, 27)

 • Tko god u njemu ostaje, ne griješi. Tko god griješi, nije ga vidio nit upoznao. (Prva Ivanova poslanica 3, 6)

 • Tko god je roðen od Boga, ne èini grijeha jer njegovo sjeme ostaje u njemu; ne može griješiti jer je roðen od Boga. (Prva Ivanova poslanica 3, 9)

 • Mi znamo da smo iz smrti prešli u život jer ljubimo braæu; tko ne ljubi, ostaje u smrti. (Prva Ivanova poslanica 3, 14)

 • Tko ima dobra ovoga svijeta i vidi brata svoga u potrebi pa zatvori pred njim srce - kako ljubav Božja ostaje u njemu? (Prva Ivanova poslanica 3, 17)

 • I tko èuva zapovijedi njegove, u njemu ostaje, i On u njemu. I po ovom znamo da on ostaje u nama: po Duhu kojeg nam je dao. (Prva Ivanova poslanica 3, 24)

 • Boga nitko nikada ne vidje. Ako ljubimo jedni druge, Bog ostaje u nama, i ljubav je njegova u nama savršena. (Prva Ivanova poslanica 4, 12)

 • Tko ispovijeda da je Isus Sin Božji, Bog ostaje u njemu, i on u Bogu. (Prva Ivanova poslanica 4, 15)

 • I mi smo upoznali ljubav koju Bog ima prema nama i povjerovali joj. Bog je ljubav i tko ostaje u ljubavi, u Bogu ostaje, i Bog u njemu. (Prva Ivanova poslanica 4, 16)

 • radi Istine koja ostaje u nama i bit æe s nama dovijeka. (Druga Ivanova poslanica 1, 2)


“Não se desencoraje, pois, se na alma existe o contínuo esforço de melhorar, no final o Senhor a premia fazendo nela florir, de repente, todas as virtudes como num jardim florido.” São Padre Pio de Pietrelcina