Encontrados 85 resultados para: ostaje

 • Evo naredbe koju donosim: u svemu mojem kraljevstvu neka se ljudi boje i neka dršæu pred Bogom Danielovim: On je Bog živi, on ostaje dovijeka! Njegovo kraljevstvo neæe propasti, njegovoj vlasti nema kraja! (Daniel 6, 27)

 • Po obeæanju što ga vama dadoh kad izaðoste iz Egipta, duh moj posred vas ostaje. Ne bojte se!' (Hagaj 2, 5)

 • I posvjedoèi Ivan: "Promatrao sam Duha gdje s neba silazi kao golub i ostaje na njemu. (Evanðelje po Ivanu 1, 32)

 • Njega ja nisam poznavao, ali onaj koji me posla vodom krstiti reèe mi: 'Na koga vidiš da Duh silazi i ostaje na njemu, to je onaj koji krsti Duhom Svetim.' (Evanðelje po Ivanu 1, 33)

 • Tko vjeruje u Sina, ima vjeèni život; a tko neæe da vjeruje u Sina, neæe vidjeti života; gnjev Božji ostaje na njemu." (Evanðelje po Ivanu 3, 36)

 • Radite, ali ne za hranu propadljivu, nego za hranu koja ostaje za život vjeèni: nju æe vam dati Sin Èovjeèji jer njega Otac - Bog - opeèati." (Evanðelje po Ivanu 6, 27)

 • Tko jede moje tijelo i pije moju krv, u meni ostaje i ja u njemu. (Evanðelje po Ivanu 6, 56)

 • Rob ne ostaje u kuæi zauvijek, a sin ostaje zauvijek. (Evanðelje po Ivanu 8, 35)

 • Isus im odgovori: "Da ste slijepi, ne biste imali grijeha. No vi govorite: 'Vidimo' pa grijeh vaš ostaje." (Evanðelje po Ivanu 9, 41)

 • Zaista, zaista, kažem vam: ako pšenièno zrno, pavši na zemlju, ne umre, ostaje samo; ako li umre, donosi obilat rod. (Evanðelje po Ivanu 12, 24)

 • Nato mu mnoštvo odgovori: "Mi smo iz Zakona èuli da Krist ostaje zauvijek. Kako onda ti govoriš da Sin Èovjeèji treba da bude uzdignut? Tko je taj Sin Èovjeèji?" (Evanðelje po Ivanu 12, 34)

 • Duha Istine, kojega svijet ne može primiti jer ga ne vidi i ne poznaje. Vi ga poznajete jer kod vas ostaje i u vama je. (Evanðelje po Ivanu 14, 17)


“O demônio é forte com quem o teme, mas é fraco com quem o despreza.” São Padre Pio de Pietrelcina