Encontrados 105 resultados para: Vojsku

  • Namamit æu te i metnut æu ti žvale u èeljusti, izvest æu tebe i svu tvoju vojsku - konje i konjanike, silno mnoštvo u potpunoj opremi - sve u oklopima i sa štitovima, sve viène maèu. (Ezekiel 38, 4)

  • Tada èuh gdje jedan Svetac govori, a drugi Svetac upita onoga koji govoraše: "Dokle æe trajati ovo viðenje o svagdašnjoj žrtvi i o opaèini što pustoši i gazi Svetište i Vojsku?" (Daniel 8, 13)

  • No jedan æe se izdanak njezina korijena podiæi na njezino mjesto, navalit æe na vojsku, prodrijet æe u tvrðavu kralja Sjevera, postupati s njima po miloj volji i pobijediti ih. (Daniel 11, 7)

  • Ali æe se onda njegovi sinovi naoružati, skupit æe silnu vojsku, odluèno æe navaliti i poput poplave proæi, zatim æe se opet zametnuti rat sve do njegove utvrde. (Daniel 11, 10)

  • Tada æe se kralj Juga razgnjeviti i zavojštiti na kralja Sjevera; podiæi æe silnu vojsku i nadvladati vojsku njegovu. (Daniel 11, 11)

  • kralj æe Sjevera opet diæi vojsku veæu nego prije, i poslije nekoliko godina navalit æe s velikom, dobro opremljenom vojskom. (Daniel 11, 13)

  • I Jahve glas svoj šalje pred vojsku svoju. I odista, tabor mu je silno velik, zapovijedi njegove moæan izvršitelj. Da, velik je Jahvin dan i vrlo strašan. Tko æe ga podnijeti? (Joel 2, 11)

  • Nato se kralj razgnjevi, posla svoju vojsku i pogubi one ubojice, a grad im spali." (Evanðelje po Mateju 22, 7)

  • Bog se pak odvrati i prepusti ih da èaste vojsku nebesku, kao što piše u Knjizi proroèkoj: Prinosiste li mi žrtve i prinose èetrdeset godina u pustinji, dome Izraelov? (Djela apostolska 7, 42)


“A mansidão reprime a ira.” São Padre Pio de Pietrelcina