Encontrados 272 resultados para: Vojskama

 • Narod posla ljude u Šilo i donesoše odande Kovèeg saveza Jahve nad vojskama, koji stoluje nad kerubinima; oba sina Elijeva, Hofni i Pinhas, doðoše kao pratioci Kovèega. (Prva knjiga o Samuelu 4, 4)

 • Ovako govori Jahve nad vojskama: 'Odluèio sam osvetiti ono što je Amalek uèinio Izraelu zatvarajuæi mu put kad je izlazio iz Egipta. (Prva knjiga o Samuelu 15, 2)

 • David je postajao sve silniji, jer Jahve, Bog nad vojskama, bijaše s njim. (Druga knjiga o Samuelu 5, 10)

 • Zato sad ovo reci mome sluzi Davidu: Ovako govori Jahve nad vojskama: Ja sam te doveo s pašnjaka, od ovaca i koza, da budeš knez nad mojim izraelskim narodom. (Druga knjiga o Samuelu 7, 8)

 • Neka se velièa tvoje ime zauvijek i neka se govori: Jahve nad vojskama jest Bog Izraelov, a dom sluge tvoga Davida neka stoji èvrsto pred tobom. (Druga knjiga o Samuelu 7, 26)

 • Jer si ti, Jahve nad vojskama, Bože Izraelov, objavio svome sluzi ovo: 'Ja æu ti podiæi dom.' Zato je tvoj sluga smogao hrabrosti da ti se pomoli ovom molitvom. (Druga knjiga o Samuelu 7, 27)

 • On odgovori: "Revnovao sam gorljivo za Jahvu, Boga nad vojskama, jer su sinovi Izraelovi napustili tvoj Savez, srušili tvoje žrtvenike i pobili maèem tvoje proroke. Ostao sam sam, a oni traže da i meni uzmu život." (Prva knjiga o kraljevima 19, 10)

 • On odgovori: "Revnovao sam veoma gorljivo za Jahvu nad vojskama, jer su sinovi Izraelovi napustili tvoj Savez, srušili tvoje žrtvenike i maèem poubijali tvoje proroke. Ostadoh sam, a oni traže da i meni oduzmu život." (Prva knjiga o kraljevima 19, 14)

 • David je postajao sve silniji, jer je Jahve nad vojskama bio s njim. (Prva knjiga Ljetopisa 11, 9)

 • Zato sad ovo reci mome sluzi Davidu: 'Ovako govori Jahve nad vojskama: Ja sam te doveo s pašnjaka, od ovaca i koza, da budeš knez nad mojim izraelskim narodom. (Prva knjiga Ljetopisa 17, 7)

 • Neka bude èvrsta, da se velièa tvoje ime zauvijek i da se govori: Jahve nad vojskama, Izraelov Bog, jest Bog nad Izraelom, a dom tvoga sluge Davida neka stoji èvrsto pred tobom. (Prva knjiga Ljetopisa 17, 24)

 • "Tko je taj Kralj slave?" "Jahve nad Vojskama - on je Kralj slave!" (Psalmi 24, 10)


“O Senhor sempre orienta e chama; mas não se quer segui-lo e responder-lhe, pois só se vê os próprios interesses. Às vezes, pelo fato de se ouvir sempre a Sua voz, ninguém mais se apercebe dela; mas o Senhor ilumina e chama. São os homens que se colocam na posição de não conseguir mais escutar.” São Padre Pio de Pietrelcina