Encontrados 528 resultados para: Svim

 • tako da se mi sami po crkvama Božjim vama ponosimo zbog vaše postojanosti i vjere u svim progonstvima i nevoljama koje podnosite. (Druga poslanica Solunjanima 1, 4)

 • i sa svim nepravednim zavaravanjem onih koji propadaju poradi toga što ne prihvatiše ljubavi prema istini da bi se spasili. (Druga poslanica Solunjanima 2, 10)

 • nikoga da ne pogrðuju, da budu neratoborni, popustljivi, da oèituju svaku blagost prema svim ljudima. (Poslanica Titu 3, 2)

 • èovjek duše dvoumne, nepostojan na svim putovima svojim. (Jakovljeva poslanica 1, 8)

 • Sluge, budite sa svim poštovanjem pokorni gospodarima, ne samo dobrima i blagima nego i naopakima. (Prva Petrova poslanica 2, 18)

 • Zbog toga svim marom prionite: vjerom osigurajte krepost, krepošæu spoznaje, (Druga Petrova poslanica 1, 5)

 • Tako u svim poslanicama gdje o tome govori. U njima ima ponešto nerazumljivo, što neupuæeni i nepostojani iskrivljuju, kao i ostala Pisma - sebi na propast. (Druga Petrova poslanica 3, 16)

 • I ona porodi sina, muškiæa, koji æe vladati svim narodima palicom gvozdenom. I Dijete njeno bi uzeto k Bogu i prijestolju njegovu. (Otkrivenje 12, 5)

 • I vidjeh: drugi jedan anðeo leti posred neba s evanðeljem vjeènim da ga proglasi svim pozemljarima, svakom narodu i plemenu i jeziku i puku. (Otkrivenje 14, 6)

 • Trgovci što svim tim trgovahu, što ih ona obogati, izdaleka æe stajati, prestrašeni mukama njezinim, plakat æe i tugovati: (Otkrivenje 18, 15)

 • I vidjeh jednog anðela: stajaše na suncu vièuæi iza glasa svim pticama što nebom lete: "Ovamo! Skupite se na veliku gozbu Božju (Otkrivenje 19, 17)

 • Kukavicama pak, nevjernima i okaljanima, ubojicama, bludnicima, vraèarima i idolopoklonicima i svim lažljivcima udio je u jezeru što gori ognjem i sumporom. To je druga smrt." (Otkrivenje 21, 8)


“Proponha-se a exercitar-se nas virtudes”. São Padre Pio de Pietrelcina