Encontrados 84 resultados para: Pravednosti

 • Pošto ih otjera ispred tebe Jahve, Bog tvoj, nemoj reæi u srcu svome: 'Jahve me uveo da zaposjednem ovu zemlju zbog moje pravednosti.' Naprotiv, zbog opaèina onih naroda Jahve ih tjera ispred tebe. (Ponovljeni zakon 9, 4)

 • Ne ideš ti da zaposjedneš njihovu zemlju zbog svoje pravednosti i èestitosti svoga srca, nego zato što Jahve, Bog tvoj, zbog opaèine onih naroda tjera njih ispred tebe da tako održi rijeè kojom se zakleo tvojim ocima: Abrahamu, Izaku i Jakovu. (Ponovljeni zakon 9, 5)

 • Znaj, dakle, da ti Jahve, Bog tvoj, ne daje ovu dobru zemlju u posjed zbog tvoje pravednosti, jer si ti narod tvrde šije! (Ponovljeni zakon 9, 6)

 • Po pravednosti mojoj Jahve mi uzvrati, po èistoæi ruku mojih on me nagradi, (Druga knjiga o Samuelu 22, 21)

 • Salomon odgovori: "Veoma si naklon bio svome sluzi Davidu, mome ocu, jer je hodio pred tobom u vjernosti, pravednosti i poštenju srca svoga; i saèuvao si mu tu veliku milost i dao si da jedan od njegovih sinova sjedi na njegovu prijestolju. (Prva knjiga o kraljevima 3, 6)

 • A ti, ako budeš hodio preda mnom kako je hodio tvoj otac David, u nevinosti srca i pravednosti, postupao u svemu kako sam ti zapovjedio i ako budeš držao moje zakone i moje naredbe, (Prva knjiga o kraljevima 9, 4)

 • Jahve, Bože Izraelov, po pravednosti tvojoj mi ostadosmo Ostatak, kao što smo danas: evo nas pred tobom s grijehom svojim! Zaista ne bismo zbog njega smjeli stajati pred tobom!" (Knjiga Ezrina 9, 15)

 • Dob poodmakla ne daje mudrosti a niti starost pravednosti uèi. (Knjiga o Jobu 32, 9)

 • Po pravednosti mojoj Jahve mi uzvrati, po èistoæi ruku mojih on me nagradi, (Psalmi 18, 21)

 • Oslobodi me od krvi prolivene, Bože, Bože spasitelju moj! Nek' mi jezik klièe pravednosti tvojoj! (Psalmi 51, 16)

 • Èudesno nas uslišuješ u pravednosti svojoj, o Bože, spasenje naše, nado svih krajeva svijeta i mora dalekih. (Psalmi 65, 6)

 • jer æe se pravo dosuditi pravednosti i za njom æe iæi svi èestiti srcem. (Psalmi 94, 15)


“Há alegrias tão sublimes e dores tão profundas que não se consegue exprimir com palavras. O silêncio é o último recurso da alma, quando ela está inefavelmente feliz ou extremamente oprimida!” São Padre Pio de Pietrelcina