Encontrados 5 resultados para: Poravna

  • brazde joj natopi, grude joj poravna; kišom je omekša, usjeve joj blagoslovi. (Psalmi 65, 11)

  • Ždrijeb poravna svaðe, pa i meðu moænicima odluèuje. (Mudre izreke 18, 18)

  • A kad joj poravna površinu, ne sije li grahor, ne sipa li kumin? Pšenicu gdje treba, proso i jeèam, i napokon raž po rubovima? (Izaija 28, 25)

  • Nek' se povisi svaka dolina, nek' se spusti svaka gora i brežuljak. Što je neravno, nek' se poravna, strmine nek' postanu ravni. (Izaija 40, 4)

  • I naredi Bog: neka se snize sve visoke gore i vjeène klisure; nek' se doline ispune i poravna zemlja da Izrael èvrsto kroèi u sjaju slave Božje. (Baruh 5, 7)


“Submeter-se não significa ser escravo, mas ser livre para receber santos conselhos.” São Padre Pio de Pietrelcina