Encontrados 254 resultados para: Onima

 • Ne dajte se zanijeti razlièitim tuðim naucima! Jer bolje je srce utvrðivati milošæu nego jelima, koja nisu koristila onima što su ih obdržavali. (Poslanica Hebrejima 13, 9)

 • Blago èovjeku koji trpi kušnju: prokušan, primit æe vijenac života koji je Gospodin obeæao onima što ga ljube. (Jakovljeva poslanica 1, 12)

 • Èujte, braæo moja ljubljena: nije li Bog one koji su svijetu siromašni izabrao da budu bogataši u vjeri i baštinici Kraljevstva što ga je obeæao onima koji ga ljube? (Jakovljeva poslanica 2, 5)

 • Plod se pak pravednosti u miru sije onima koji tvore mir. (Jakovljeva poslanica 3, 18)

 • Vama dakle koji vjerujete - èast! A onima koji ne vjeruju - kamen koji odbaciše graditelji postade kamen zaglavni (Prva Petrova poslanica 2, 7)

 • Šimun Petar, sluga i apostol Isusa Krista, onima koje pravednošæu Boga našega i Spasitelja Isusa Krista zapade ista dragocjena vjera kao i nas. (Druga Petrova poslanica 1, 1)

 • Ovo vam napisah o onima koji vas zavode. (Prva Ivanova poslanica 2, 26)

 • Vidi li tko brata svojega gdje èini grijeh koji nije na smrt, neka ište i dat æe mu život - onima koji èine grijeh što nije na smrt. Ima grijeh što je na smrt; za nj ne velim da moli. (Prva Ivanova poslanica 5, 16)

 • Zato ako doðem, spoèitnut æu mu djela koja èini naklapajuæi zlobne rijeèi o nama. Ni to mu nije dosta, nego ne prima braæe, a onima koji bi to htjeli, brani i izgoni ih iz Crkve. (Treæa Ivanova poslanica 1, 10)

 • Blago onomu koji èita i onima što slušaju rijeèi ovog proroštva te èuvaju što je u njem napisano. Jer vrijeme je blizu! (Otkrivenje 1, 3)

 • I razgnjevi se Zmaj na Ženu pa ode i zarati se s ostatkom njezina potomstva, s onima što èuvaju Božje zapovijedi i drže svjedoèanstvo Isusovo. (Otkrivenje 12, 17)

 • I reèe mi: "Piši! Blago onima koji su pozvani na svadbenu gozbu Jaganjèevu!" I reèe mi: "Ove su rijeèi istinite, Božje." (Otkrivenje 19, 9)


“Temos muita facilidade para pedir, mas não para agradecer”. São Padre Pio de Pietrelcina