Encontrados 254 resultados para: Onima

 • ako naoštrivši maè svoj blistavi ne uzmem sud u svoje ruke da svojim odmazdim dušmanima, da naplatim onima koji mene mrze. (Ponovljeni zakon 32, 41)

 • Poðe onamo oko tri tisuæe ljudi od svega naroda, ali su morali pobjeæi pred onima iz Aja. (Jošua 7, 4)

 • Spreme se ti ljudi na put, a Jošua zapovjedi onima koji su pošli popisati zemlju: "Idite i obiðite svu zemlju i opišite je, pa se onda vratite k meni da bacim ždrijeb ovdje pred Jahvom u Šilu." (Jošua 18, 8)

 • I svi ljudi odsjekoše sebi po granu, a onda krenuše za Abimelekom, nabacaše granje na utvrdu i zapališe ga nad onima koji su se ondje nalazili. Tako izgiboše svi žitelji Migdal Šekema, oko tisuæu ljudi i žena. (Knjiga o sucima 9, 49)

 • Tada duh Jahvin doðe na njega, te on siðe u Aškelon i ondje pobi trideset ljudi, uze im odjeæu i dade sveèane haljine onima koji su odgonetnuli zagonetku, a onda se sav gnjevan vrati oèevoj kuæi. (Knjiga o sucima 14, 19)

 • i uzet æemo iz svih Izraelovih plemena po deset ljudi od stotine, po stotinu od tisuæe i po tisuæu od deset tisuæa: oni æe nositi hranu vojsci, onima koji æe krenuti da kazne Benjaminovu Gibeu za sramotu što ju je poèinila u Izraelu." (Knjiga o sucima 20, 10)

 • Izraelovi se ljudi bijahu dogovorili s onima u zasjedi da ovi podignu iz grada stup dima kao znak: (Knjiga o sucima 20, 38)

 • Kako æemo dati žene onima koji su preostali kad se zaklesmo Jahvom da im neæemo dati svojih kæeri za žene?" (Knjiga o sucima 21, 7)

 • "Kako æemo naæi žene onima što su ostali", rekoše starješine zbora, "kad su Benjaminu istrijebljene žene?" (Knjiga o sucima 21, 16)

 • Onima u Betulu, onima u Rami u Negebu i onima u Jatiru; (Prva knjiga o Samuelu 30, 27)

 • onima u Aroeru, onima u Sifmotu i onima u Eštemoi; (Prva knjiga o Samuelu 30, 28)

 • onima u Karmelu, onima u jerahmeelskim gradovima i onima u kenijskim gradovima; (Prva knjiga o Samuelu 30, 29)


“Para consolar uma alma na sua dor, mostre todo o bem que ela ainda pode fazer”. São Padre Pio de Pietrelcina