Encontrados 408 resultados para: Nisu

 • Od èistih životinja i od životinja koje nisu èiste, od ptica, od svega što zemljom puzi, (Knjiga Postanka 7, 8)

 • ispusti gavrana, a gavran svejednako odlijetaše i dolijetaše dok se vode sa zemlje nisu isušile. (Knjiga Postanka 8, 7)

 • tako da ih kraj ne bi izdržavao kad bi zajedno ostali. Njihovo je blago bilo veliko, te zajedno nisu mogli boraviti. (Knjiga Postanka 13, 6)

 • a ljude pred vratima, mlade i stare, zabliješte tako da nisu mogli naæi vrata. (Knjiga Postanka 19, 11)

 • Odatle se preseli pa iskopa drugi bunar. Zbog njega se nisu svaðali, pa ga nazove imenom Rehobot i protumaèi: "Jer nam je Jahve dao prostor da se na zemlji umnožimo." (Knjiga Postanka 26, 22)

 • Za ovih dvadeset godina što sam ih s tobom proveo ni tvoje ovce ni tvoje koze nisu se jalovile niti sam ja jeo ovnova iz tvoga stada. (Knjiga Postanka 31, 38)

 • Kad su se zaputili, strah od Boga spopadne okolišna mjesta, tako da nisu išli u potjeru za Jakovljevim sinovima. (Knjiga Postanka 35, 5)

 • Njihov se, naime, posjed jako uveæao te nisu mogli ostati zajedno: kraj u kojem su boravili nije ih mogao izdržavati zbog njihova blaga. (Knjiga Postanka 36, 7)

 • Kako njegova braæa opaze da ga njihov otac voli više od svih drugih svojih sinova, zamrze ga toliko da mu nisu mogli ni prijaznu rijeè progovoriti. (Knjiga Postanka 37, 4)

 • Iako je Josip prepoznao svoju braæu, oni njega nisu prepoznali. (Knjiga Postanka 42, 8)

 • Svi smo sinovi jednog oca; pošteni smo ljudi; sluge tvoje nikad nisu bile uhode." (Knjiga Postanka 42, 11)

 • Nisu znali da ih Josip razumije, jer su se s njim razgovarali preko tumaèa. (Knjiga Postanka 42, 23)


“Que Nossa Senhora nos obtenha o amor à cruz, aos sofrimentos e às dores.” São Padre Pio de Pietrelcina