Encontrados 613 resultados para: Bilo

 • koji zastraniše od istine tvrdeæi da je uskrsnuæe veæ bilo te nekima prevraæaju vjeru. (Druga poslanica Timoteju 2, 18)

 • propovijedaj Rijeè, uporan budi - bilo to zgodno ili nezgodno - uvjeravaj, prijeti, zapovijedaj sa svom strpljivošæu i poukom. (Druga poslanica Timoteju 4, 2)

 • njemu pod noge sve podloži. Kad mu, doista, sve podloži, ništa ne ostavi što mu ne bi bilo podloženo. Sad još ne vidimo da mu je sve podloženo, (Poslanica Hebrejima 2, 8)

 • Pazite, braæo, da ne bi u koga od vas srce bilo opako, nevjerno, odmetnulo se od Boga živoga. (Poslanica Hebrejima 3, 12)

 • K tomu, mnogo je bilo sveæenika jer ih je smrt prijeèila trajno ostati. (Poslanica Hebrejima 7, 23)

 • inaèe bi bilo trebalo da trpi mnogo puta od postanka svijeta. No sada se pojavio, jednom na svršetku vjekova, da grijeh dokine žrtvom svojom. (Poslanica Hebrejima 9, 26)

 • Poslušni budite svojim glavarima i podložni jer oni bdiju nad vašim dušama kao oni koji æe polagati raèun; neka to èine s radošæu, a ne uzdišuæi jer vam to ne bi bilo korisno. (Poslanica Hebrejima 13, 17)

 • Ilija bijaše èovjek baš kao i mi; usrdno se pomoli da ne bude kiše i kiše nije bilo na zemlji tri godine i šest mjeseci. (Jakovljeva poslanica 5, 17)

 • Pokoravajte se svakoj ljudskoj ustanovi radi Gospodina: bilo kralju kao vrhovniku, (Prva Petrova poslanica 2, 13)

 • bilo upraviteljima jer ih on šalje da kazne zloèince, a pohvale one koji dobro èine. (Prva Petrova poslanica 2, 14)

 • Bilo je u narodu i lažnih proroka, kao što æe i meðu vama biti lažnih uèitelja, onih koji æe prokrijumèariti pogubna krivovjerja, zanijekati Gospodina koji ih otkupi, i navuæi na se brzu propast. (Druga Petrova poslanica 2, 1)

 • Bilo bi im doista bolje da nisu spoznali puta pravednosti, negoli, pošto ga spoznaše, okrenuti leða svetoj zapovijedi koja im je predana. (Druga Petrova poslanica 2, 21)


O Pai celeste está sempre disposto a contentá-lo em tudo o que for para o seu bem”. São Padre Pio de Pietrelcina