Encontrados 7831 resultados para: æe

 • Neka vas se boje i od vas strahuju sve životinje na zemlji, sve ptice u zraku, sve što se po zemlji kreæe i sve ribe u moru: u vaše su ruke predane. (Knjiga Postanka 9, 2)

 • Sve što se kreæe i živi neka vam bude za hranu: sve vam dajem, kao što vam dadoh zeleno bilje. (Knjiga Postanka 9, 3)

 • Tko prolije krv èovjekovu, njegovu æe krv èovjek proliti! Jer na sliku Božju stvoren je èovjek! (Knjiga Postanka 9, 6)

 • Držat æu se ja svog Saveza s vama te nikada više vode potopne neæe uništiti živa biæa niti æe ikad više potop zemlju opustošiti." (Knjiga Postanka 9, 11)

 • I reèe Bog: "A ovo znamen je Saveza koji stavljam izmeðu sebe i vas i svih živih biæa što su s vama, za naraštaje buduæe: (Knjiga Postanka 9, 12)

 • spomenut æu se Saveza svoga, Saveza izmeðu mene i vas i stvorenja svakoga živog: potopa više neæe biti da uništi svako biæe. (Knjiga Postanka 9, 15)

 • Ham, praotac Kanaanaca, opazi oca gola pa to kaza dvojici svoje braæe vani. (Knjiga Postanka 9, 22)

 • Jahve reèe. "Zbilja su jedan narod, s jednim jezikom za sve! Ovo je tek poèetak njihovih nastojanja. Sad im ništa neæe biti neostvarivo što god naume izvesti. (Knjiga Postanka 11, 6)

 • Po roðenju Arpakšadovu Šem je živio petsto godina te mu se rodilo još sinova i kæeri. (Knjiga Postanka 11, 11)

 • Po roðenju Šelahovu Arpakšad je živio èetiri stotine i tri godine te mu se rodilo još sinova i kæeri. (Knjiga Postanka 11, 13)

 • Po roðenju Eberovu Šelah je živio èetiri stotine i tri godine te mu se rodilo još sinova i kæeri. (Knjiga Postanka 11, 15)

 • Po roðenju Pelegovu Eber je živio èetiri stotine i trideset godina te mu se rodilo još sinova i kæeri. (Knjiga Postanka 11, 17)


“Diante de Deus ajoelhe-se sempre.” São Padre Pio de Pietrelcina