Encontrados 167 resultados para: Èovjeèji

 • Jahve se spusti da vidi grad i toranj što su ga gradili sinovi èovjeèji. (Knjiga Postanka 11, 5)

 • Ali sedmoga puta reèe momak: "Eno se oblak, malen kao dlan èovjeèji, diže od mora." Tada reèe Ilija: "Idi, kaži Ahabu: 'Upregni i silazi da te kiša ne uhvati.'" (Prva knjiga o kraljevima 18, 44)

 • Prema tome, ne tražite odluke Gospoda Boga našega, jer Bog nije èovjek da biste mu mogli prijetiti niti sin èovjeèji komu biste mogli nareðivati. (Judita 8, 16)

 • Sinovi èovjeèji, dokle æe vam srca ostati tvrda? Zašto ispraznost ljubite, opsjenu slijedite? (Psalmi 4, 3)

 • pa što je èovjek da ga se spominješ, sin èovjeèji te ga pohodiš? (Psalmi 8, 5)

 • Kad su Jahvi mili putovi èovjeèji, i neprijatelje njegove miri s njim. (Mudre izreke 16, 7)

 • Od Jahve su koraci èovjeèji, i kako da èovjek razumije svoj put? (Mudre izreke 20, 24)

 • Svjetiljka je Gospodnja duh èovjeèji: ona istražuje sve do dna utrobe. (Mudre izreke 20, 27)

 • Ostane mu komad koji nije ni za što, drvo krivo i kvrgavo: uzme ga i u dokolici marljivo izrezuje, oblikuje ga umijeæem nehotiènim, dade mu lik èovjeèji; (Knjiga Mudrosti 13, 13)

 • Asur neæe pasti od maèa ljudskoga: proždrijet æe ga maè, ali ne èovjeèji. Od maèa æe bježat', al' æe mu satnici pod tlaku pasti. (Izaija 31, 8)

 • Razorit æe ga kao Sodomu i Gomoru i susjede njihove" - govori Jahve. Èovjek ondje neæe stanovati, sin èovjeèji neæe u njem boraviti. (Jeremija 49, 18)

 • Hasor æe postati brlog èagaljski i pustinja vjeèna. Èovjek ondje neæe prebivati, neæe se ondje nastaniti sin èovjeèji." (Jeremija 49, 33)


“Não há nada mais inaceitável do que uma mulher caprichosa, frívola e arrogante, especialmente se é casada. Uma esposa cristã deve ser uma mulher de profunda piedade em relação a Deus, um anjo de paz na família, digna e agradável em relação ao próximo.” São Padre Pio de Pietrelcina